Säätiön tarina

Yrjö ja Hanna -säätiö on yhteiskunnallisesti vaikuttava, yleishyödyllinen ja valtakunnallinen toimija, joka tarjoaa monipuolisia asumisratkaisuja. Säätiö on perustettu jo yli 25 vuotta sitten.

1996 Yrjö ja Hanna -säätiö syntyy

Hoivakoteja rakentavat Suomessa paikalliset yhdistykset. Tarvitaan luotettavaa ja yhteiskunnallisesti ajattelevaa toimijaa kehittämään ja rakentamaan Suomeen esteetöntä ja turvallista palveluasumista ikäihmisille ja muille erityisryhmille. Syntyy Yrjö ja Hanna -säätiö, jonka perustavat kuntien omistamat yleishyödylliset ja valtakunnalliset toimijat sekä paikallisyhdistykset.

1997 Ensimmäinen hyvän elämän hoivakoti rakennetaan

Napapiirin asuntomessujen 1998 näyttelykohteeksi rakennettavan Lounakodin peruskivi muurataan 18.9.1997. Peruskirjan mukaisesti ”palvelukeskuksen suunnittelua, rakenteellisia ratkaisuja, tulevaa asumista sekä palveluiden tuottamista ohjaavat uusin vanhustyön tutkimustietous, esteettömyys, turvallisuus sekä asukkaiden omien voimavarojen hyödyntäminen sekä osallisuus”.

2001 Rakentaminen jatkuu vilkkaana

Uusia hoivakoteja nousee nopeaan tahtiin Euraan, Helsinkiin ja Akaalle. Vuoden 2001 Kajaanin asuntomessuille rakennetaan senioriasumisen mallikohteeksi Onnela-koti. Messujen teemoina ovat ”Ekologinen kestävyys ja puurakentaminen” sekä ”Koti kaiken ikää”.

2006 Toimintaa kehitetään edelleen valtakunnallisesti

Uusia hoivakoteja rakennetaan tasaiseen tahtiin. Kymmenen vuoden jälkeen niitä on jo 8 eri puolilla Suomea. Työntekijöitä on vuoden 2005 lopussa noin 120. Säätiö toimii sekä rakennuttajana että palvelujen tuottajana. Toiminnan kehittämiseksi osallistutaan useisiin tutkimus- ja kehittämishankkeisiin, jotka liittyvät ikääntyneiden asumiseen sekä kotona asumista tukevan hyvinvointiteknologian ja palvelumallien kehittämiseen.

2008 Palveluja varten perustetaan tytäryhtiö

Rakentaminen ja hoivapalvelujen tuottaminen erotetaan toisistaan. Hoivapalveluja tuottamaan perustetaan tytäryhtiö Yrjö & Hanna Oy. Säätiön tehtäväksi jää kiinteistöjen rakennuttaminen ja ylläpitäminen sekä kehittämistoiminta. Vuonna 2016 perustetaan toinenkin tytäryhtiö, Yrjö ja Hanna Hoivapalvelut Oy. Molemmat palveluyhtiöt ovat säätiön kokonaan omistamia ja toimivat yhteiskunnallisen yrityksen periaattein.

2013 Alkaa kokonaisen kaupunginosan kuntakeskuksen uudistaminen

Tuusulan Riihikallioon valmistuu rakennuttamamme Päiväkotikeskus, jossa toimii kunnan päiväkoti sekä nuorisotila. Hankkeen yhteydessä rakennutetaan kunnalle myös urheilupuisto. Seuraavina vuosina kortteli laajenee palvelukeskuskiinteistöllä, seniorivuokrataloilla, kunnalle rakennettavalla tehostetun palveluasumisen yksiköllä sekä senioriasokohteella. Lisäksi korttelin tiloissa toimii myös Tuusulan seurakunta sekä lukuisia palveluyrityksiä.

2015 Yrjö ja Hanna ASO-Kodit perustetaan

Asumista halutaan kehittää monipuolisemmaksi niin, että kaikilla on mahdollisuus kohtuuhintaiseen kotiin. Yrjö ja Hanna ASO-Kodit perustetaan osaksi säätiön yleishyödyllistä toimintaa. ASO-kodissa voi asua kuin omistaja, mutta saa nauttia vuokralaisen vapaudesta. Asumaan pääsee riskittömästi pienellä summalla, ja asua voi niin kauan kuin haluaa.

2016 Asukkaiden määrä kasvaa 800:aan

Yrjö ja Hanna Kodeissa on yhteensä jo noin 800 asukasta. Vakituisia työntekijöitä on noin 250. Kahdessakymmenessä vuodessa säätiö on rakennuttanut tai hankkinut yhteensä 15 kiinteistöä. Parhaat asumisratkaisut ovat jalostuneet yhä uusiin kohteisiin eri puolille maata. Talojen asukkaat ja henkilöstöt antavat arvokasta palautetta. Heidän tarpeensa ja toiveensa otetaan huomioon aina uusia kohteita suunniteltaessa.

2018 Mukaan Helsingin kaupungin Kehittyvä kerrostalo -ohjelmaan

Ensimmäinen asokohteemme, Helsingissä sijaitseva Helene, pääsee osaksi puu- ja betonirakentamisen vertailuprojektia. Kuninkaantammessa rakennetaan vierekkäisille tonteille keskenään lähes identtiset puu- ja betonirakennukset, joista vertaillaan rakentamisen kustannuksia, käyttömukavuutta, energiatehokkuutta ja hiilijalanjälkeä tiettävästi ensimmäistä kertaa maailmassa. Tutkimusten tekijöinä ovat VTT sekä Bionova.

2019 Säätiö valitaan Asuntoreformikilpailun voittajatyön toteuttajaksi

Kuokkalan Kalon on Asuntoreformi 2018 -kilpailun voittajatyö, jonka toteuttajaksi valitaan Yrjö ja Hanna -säätiö. Vuosina 2022-2024 Jyväskylään toteutetaan massiivipuurakenteinen korttelikokonaisuus, jossa tavoitteina on hiilijalanjäljen minimointi ja uusiutuvien energialähteiden maksimaalinen hyödyntäminen. Laadukkaat yhteistilat, moniaistinen yhteispiha sekä asumista helpottavat palvelut tukevat asukkaiden arkea ja monisukupolvista sosiaalista toimintaa.

2020 Kehitämme pääkaupungin täydennysrakentamista

Toinen asumisoikeuskohteemme Charlotta on yksi uudenlaisista Helsinki-kerrostaloista, joita olemme mukana kehittämässä ja joiden avulla kaupunki haluaa vauhdittaa vanhojen asuinalueiden täydennysrakentamista. Kohteen valmistuessa Mellunkylän Tankovainioon alueella on jo valmiina runsaat lähipalvelut sekä loistavat liikenneyhteydet. Vuoden 2020 lopussa omistamiamme kiinteistöjä on 24 ja työntekijöitä konsernissa on noin 550.

2021 Viihtyisät korttelit kokoavat ihmiset yhteen

Uudenlaista yhteisöllistä kortteliasumista edustaa Riihikallion palvelukortteli Tuusulassa. Ainutlaatuinen ikääntyneille suunniteltu korttelikokonaisuus tarjoaa asumisratkaisuja itsenäisestä asumisesta ympärivuorokautiseen hoitoon. Korttelin talot ympäröivät isoa yhteispihaa, joka kutsuu asukkaita yhteiseen tekemiseen ja leppoisaan oleskeluun. Yhteisökoordinaattori kehittää koko korttelin asukastoimintaa yhdessä asukkaiden kanssa. Asuntoja korttelissa on yhteensä 360.

2022- Kohti hiilineutraalisuutta

Tarvitaan taas yhteiskunnallista tahtotilaa, jotta pystymme torjumaan ilmastokriisiä ja edistämään luonnon monimuotoisuutta. Helsingissä kehitämme Jätkäsaaren Kiertotalouskorttelia, jossa tutkitaan rakennusmateriaalien uudelleenkäyttöä osana teollisesti valmistettavaa puukerrostalokorttelia. Iittiin rakennamme yhden Suomen suurimmista aurinkopuistoista. Luomme asumiseen ja palveluihin uusia, digitaalisuutta hyödyntäviä ratkaisuja. Muutamme maailmaa – koti kerrallaan.