Asumisen tuet

Asumiseen ja hoivaan voit tarvittaessa hakea tukea yhteiskunnalta. Kelalta voi hakea asumistukea tai eläkettä saavan hoitotukea, ja verottajalta voi hakea kotitalousvähennystä.
Yrjö ja Hanna - asumisen tuet senioriasuntoon.

Tukea asumisen kustannuksiin

Kelalta voit hakea asumistukea. Tuen saamiseen vaikuttavat hakijan tarve sekä taloudellinen tilanne.

Katso lisätietoa Kelan sivuilta

Hoitotukea eläkettä saavalle

Kelalta voi hakea myös eläkettä saavan hoitotukea, jolla tuetaan pitkäaikaisesti sairaan tai vammaisen eläkkeensaajan selviytymistä jokapäiväisessä elämässä, toimintakyvyn ylläpitämistä, kuntoutusta ja hoitoa.

Lue lisää Kelan sivuilta

Kotitalousvähennystä palveluista

Hoiva- ja hoitopalveluiden maksuihin on mahdollista hakea verottajalta kotitalousvähennystä. Myös palvelujen maksamiseen osallistunut lähiomainen voi hyödyntää vähennyksen.

Kotitalousvähennystä ei saa palveluista, joiden maksamiseen on myönnetty kunnan palveluseteli. Lisätietoja kotitalousvähennyksestä ja sen hakemisesta saat verohallinnon sivuilta.

Neuvomme ja autamme asiakkaitamme etuuksien hakemisessa.

Palveluseteli hoiva-asumisen palveluiden hankintaan

Palveluseteli on kunnan myöntämä tukimuoto, joka lisää asiakkaan valinnanvapautta palveluntuottajaa valittaessa.

Palvelusetelillä on mahdollista hankkia hoiva-asumisen palveluja silloin, kun kunta on arvioinut asiakkaan hoivantarpeen sellaiseksi, että asiakas ei enää kykene asumaan hyvää ja turvallista arkea omassa kodissaan tukipalvelujenkaan turvin.

Asiakas voi valita mieleisensä palveluntuottajan kunnan hyväksymistä palveluntarjoajista, jotka voivat sijaita missä päin Suomea tahansa.

Palvelusetelin arvo

Palvelusetelin arvo määräytyy yleensä asiakkaan nettotulojen mukaan. Kunta myöntää asiakkaalle tietyn suuruisen palvelusetelin, jolla asiakas voi maksaa saamastaan hoidosta. Palveluseteliä ei voi käyttää vuokraan tai aterioihin.

Palveluseteli ei ole käytössä kaikissa kunnissa, ja sen kattamat palvelut ja arvo vaihtelevat kunnittain.

Lisätietoa palvelusetelistä

Lisätietoa palvelusetelistä löydät esimerkiksi sosiaali- ja terveysministeriön sivulta tai oman kuntasi sosiaali- ja terveyspalveluista.

Kysy lisätietoja kotiemme johtajilta