Arvot ovat toimintamme perusta

Yrjö ja Hanna Kotien toimintaa ohjaavat arvot, joihin kaikki työntekijämme ovat sitoutuneet.

Tavoitteenamme on edistää iäkkäiden, lasten ja heidän perheidensä, vammaisten ja muiden päivittäisissä toiminnoissaan apua tarvitsevien hyvinvointia ja rakentaa yhdessä merkityksellistä elämää arvojemme – eettisyys, kohtaaminen ja jatkuvuus – mukaisesti.

Eettisyys

Toimimme avoimesti ja rehellisesti ihmisarvoa kunnioittaen ja säädöksiä noudattaen.

Korostamme kunkin yksilön ainutlaatuisuutta, tarvetta toteuttaa itseään ja tulla kohdelluksi oman elämänsä asiantuntijana.

Kannamme vastuuta suomalaisten asumisesta ja sen kehittämisestä. Toimimme yhteiskunnallisen yrityksen periaattein ja edistämme yhteistä hyvää.

Kohtaaminen

Kuuntelemme asiakkaitamme ja olemme vahvasti läsnä. Kunnioitamme jokaisen vapautta valita.

Kehitämme yhteisiä tiloja asukkaiden toiveiden mukaisesti. Yhteisissä tilaisuuksissa ja turvallisessa ympäristössä on virkistävää viettää aikaa oman korttelin asukkaiden kanssa.

Arvostamme yhteistyökumppaneitamme ja työkavereitamme. Huolehdimme työntekijöidemme hyvinvoinnista ja kannustamme uuden oppimiseen.

Jatkuvuus

Toimintamme on kannattavaa, mutta yleishyödyllistä. Investoimme rakentamisen ja palveluiden kehittämiseen.

Turvaamme asukkaille pysyvät kodit ja osaavalle henkilöstölle pitkäaikaiset työpaikat.

Toimimme YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden pohjalta. Edistämme hyvinvointia ja vähennämme ilmastonmuutoksen vaikutuksia.