Omavalvonta ja laatu

Omavalvonnalla varmistetaan, että toimintaa toteutetaan lainmukaisesti ja sopimuksia noudattaen. Omavalvonta on ennakoivaa ja aktiivista toimintaa ja siihen kuuluu riskitilanteiden tunnistaminen ja epäkohtiin puuttuminen.
Yrjö ja Hanna -hoivakodit Helsingissä tarjoavat turvallista asumista ja lämmintä huolenpitoa ympäri vuorokauden.

Yrjö ja Hanna Kotien omavalvontaohjelma

Omavalvontaohjelma on organisaation laatujärjestelmän yleinen kirjallinen kuvaus, jossa määritellään organisaation omavalvonnan menettelytavat. Omavalvontaohjelman avulla varmistetaan, että toiminta ja palvelut järjestetään lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Ohjelman tarkoituksena on varmistaa toiminnan ja järjestettävien palvelujen suunnitelmallisuus ja korkeatasoinen asiakasturvallisuus ja laadukkuus, palvelujen saavutettavuus sekä palveluja käyttävien henkilöiden yhdenvertaisuus.

Omavalvontaohjelma toimii Yrjö ja Hanna Kodeilla ohjaavana dokumenttina suhteessa toimintayksikkökohtaisille omavalvontasuunnitelmille.