Tietosuojaseloste

Yrjö ja Hanna Kodit kunnioittaa asiakkaiden yksityisyyttä ja kiinnittää erityistä huomiota tietojen suojaamiseen ja noudattaa kaikessa henkilötietojen käsittelyssä EU:n yleisestä tietosuoja-asetusta (2016/679), Tietosuojalakia (1050/2018) sekä muuta soveltuvaa tietosuojalainsäädäntöä

Yrjö ja Hanna Kodeille on laadittu erillinen tietosuojaohje sekä tietosuojasuunnitelma. Ohjeet määrittelevät ne periaatteet, vastuut, velvoitteet, toimintatavat sekä seurannan ja valvonnan, joita Yrjö ja Hanna Kodeissa noudatetaan tietosuojan ja -turvan toteuttamisessa ja kehittämisessä. Jokainen työntekijämme on perehdytetty tietosuoja-asetuksen vaatimuksiin ja on vastuussa henkilötietojen turvallisesta käsittelystä lainsäädännön sekä erillisten ohjeidemme mukaisesti.

Käsittelemme Yrjö ja Hanna Kodeissa henkilö- ja asiakastietoja.
Kyseisiä tietoja tallennetaan ja käsitellään esim. asiakastyössä ja kiinteistötoiminnassa, tuottamiemme asumis- ja hoivapalvelujen toteuttamiseen ja kehittämiseen. Tutustu tarkemmin hoivapalveluiden ja kiinteistötoiminnan asiakasrekisteriselosteeseen täältä: Tietosuojaseloste, asiakasrekisterit

Verkkosivujemme kautta keräämme tietoa evästeiden ja lomakkeiden kautta mm. voidaksemme vastata yhteydenottopyyntöihin sekä liiketoimintamme ja verkkosivujemme kehittämiseksi.
Lue lisää: Tietosuojaseloste, www-sivut