Yrjö ja Hanna –säätiön hallitus esittäytyy

Onnela-koti Kajaanissa.

Yrjö ja Hanna -säätiö on perustettu edistämään vanhusten, perheiden ja arjessaan tukea tarvitsevien hyvinvointia ja laadukasta elämää. Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö rakennuttaa ja ylläpitää kiinteistöjä sekä vuokraa asuntoja. Säätiö voi tuottaa erillisessä yhtiössä sosiaali- ja terveyspalveluja säätiön tarkoituksen edistämiseksi.

Säätiön toiminnasta ja varainhoidosta vastaa hallitus. Katso alta, mitä säätiön ja hoivapalveluja tuottavien tytäryhtiöiden hallitusten puheenjohtajat ja jäsenet kertovat itsestään.

Hallitusten jäsenet

Yrjö ja Hanna -säätiö sr
Seppo Malmi, puheenjohtaja
Pekka Averio
Leif-Erik Forsberg
Veikko Luhtanen
Seija Muurinen
Jaakko Stauffer

Hoivapalveluja tuottavat tytäryhtiöt

Yrjö & Hanna Oy, Yrjö ja Hanna Hoivapalvelut Oy
Pekka Averio, puheenjohtaja
Seppo Malmi

Seppo Malmi

DI, rakennusneuvos

Seppo Malmi on toiminut Yrjö ja Hanna -säätiön puheenjohtajana vuodesta 2011. Hän on ollut säätiön hallituksessa mukana sen perustamisesta lähtien.

Malmi on ollut myös asuntoja rakennuttavan ja omistavan YH Kodit Oy:n toimitusjohtajana. Vuonna 2010 Tasavallan Presidentti myönsi hänelle rakennusneuvoksen arvonimen hänen ansioistaan rakentamisen ja rakennuttamisen parissa.

Yrjö ja Hanna -säätiön hallitustyössä minua inspiroi kolmannella sektorilla toimiminen. On mielenkiintoista pohtia yhdessä rakennuttajaorganisaation kanssa, millaisia tavoitteita hankkeille asetetaan.

”On antoisaa olla mukana kehittämässä seniori- ja ikäihmisten asumisoloja inhimilliseen ja mielekkääseen suuntaan. Olen saanut olla mukana muun muassa erilaisten senioripalvelumallien kehittämisessä ja päässyt näkemään onnellisesti ikääntyviä asukkaita yhteisöllisessä asumisessa.

Vapaa-aikani täyttävät kahdeksan lapsenlapsen kehittymisen seuraaminen, metsänhoitotyöt ja syksyisin metsästys.”

Seija Muurinen

TtT, gerontologian dosentti

Seija Muurinen on ollut mukana Yrjö ja Hanna -säätiön hallituksessa vuodesta 2019. Hän on alkuperäiseltä koulutukseltaan sairaanhoitaja-diakonissa.

”Minulla on työkokemusta sosiaali- ja terveyspalveluista ja niiden kehittämisestä, erityisesti ikääntyneiden palveluista.”

Koen myönteisenä, että Yrjö ja Hanna -säätiö on yleishyödyllinen, kotimainen toimija, joka tuottaa erityyppistä asumista erilaisiin tarpeisiin, muun muassa ikääntyneille ja muille erityisryhmille.

”Vapaa-ajalla harrastan liikuntaa, lähinnä kävelyä ja pyöräilyä. Olen myös mukana tutkimushankkeissa ja luennoin ajoittain.

Merkitystä elämään minulle tuovat erityisesti perhe, ystävät ja yhteiskunnallinen toiminta.”

Pekka Averio

Oik.kand, MBA

Pekka Averio aloitti työskentelyn Yrjö ja Hanna -säätiön hallituksessa vuonna 2019 ja yhtiöiden hallituksissa vuonna 2020.

”Tunnen hyvin ARA-maailman ja sen toimijat, säätiön toimintamallin ja siihen liittyvät talouden ja rahoituksen haasteet. Olin yli 30 vuotta pankki- ja finanssisektorilla erilaisissa tehtävissä, muun muassa toimitusjohtajana Kuntarahoituksessa, joka on Suomen suurin valtion tukeman asuntotuotannon rahoittaja.”

Pidän Yrjö ja Hanna -säätiön toimintaa hyvin merkittävänä, koska väestömme ikääntyy ja hoiva- ja vanhuspalveluiden kysyntä lisääntyy nopeasti.

”Samaan aikaan alan työvoiman saanti heikkenee koko ajan. Lisäksi julkinen sektori velkaantuu nopeasti ja sen talous heikkenee, mikä lisää kysyntää yksityisen ja kolmannen sektorin palveluiden tarjoajille. Näitä taustoja vasten Yrjön ja Hannan on kyettävä toimimaan tehokkaasti ja taloudellisesti kannattavasti sekä pyrittävä kasvamaan hallitusti markkinoiden mukana.

Vapaa-ajallani olen aktiivinen Manchester United -fani. Seuraan myös muuta urheilua.

Minulle merkityksellisintä elämässä on perhe ja omat lapset sekä heidän hyvinvointinsa.”

Leif-Erik Forsberg

DE, KHT, JHTT

 

Leif-Erik Forsberg on ollut Yrjö ja Hanna -säätiön jäsen vuodesta 2018 lähtien. Lisäksi hän on sen tytäryhtiöiden, Yrjö ja Hanna Oy:n ja Yrjö ja Hanna Hoivapalvelut Oy:n, hallituksen puheenjohtaja.

”Olen erityisesti talouden ja rahoituksen asiantuntija. Minulla on pitkä kokemus asiantuntija- ja tilintarkastustehtävistä kansainvälisessä konsulttiyrityksessä KPMG:ssä.”

Yrjö ja Hanna -säätiön työskentelyssä minua inspiroi miettiä, miten senioreita voisi auttaa ja mitä asioita voitaisiin hyvällä ja järkevällä tavalla viedä eteenpäin. Toivon, että päättäjät ymmärtäisivät palvelujen järjestämisen ja resurssien riittämisen haasteellisuuden.

”Suomi vanhenee, ja iäkkäitä tulee koko ajan lisää. Tarvitaan vielä enemmän palveluita ja toimivia, laadukkaita ratkaisuja.

Vapaa-ajallani pelaan Bridgeä kotimaassa ja ulkomailla, esimerkiksi Madeiralla ja Teneriffalla. Matkustelen muutenkin mielelläni lämpimiin maihin, kuten Kreikkaan, Italiaan, Espanjaan ja Afrikkaan.

Viikonloppuisin mökkeilen. Matka on niin lyhyt, että mökillä voi käydä useamminkin: sinne hurauttaa saunomaan vartissa.”

Veikko Luhtanen

Kiinteistöneuvos

Veikko Luhtanen on toiminut Yrjö ja Hanna -säätiön hallituksessa vuodesta 2020 alkaen.

”Olen toiminut sosiaali- ja terveysalan avustamisen ja rakentamisen parissa työskennellessäni Raha-automaattiyhdistyksessä. Tutustuin Yrjö ja Hanna -säätiön toimintaan, kun säätiön rakennushankkeet, jotka saivat Raha-automaattiavustusta, kulkivat minun kauttani.”

Yrjö ja Hanna -säätiön hallitustyössä on mielekästä toimia iäkkäiden ihmisten hyväksi. Säätiö on voimakkaasti kasvavassa vaiheessa, jossa uudet rakennushankkeet ja energiaratkaisut, kuten puurakentaminen sekä aurinkosähkön ja maalämmön hyödyntäminen, ovat merkittäviä edistysaskelia säätiön toiminnassa.

”Vapaa-ajallani veneilen Suomen hienossa saaristossa. Kalastan ja liikun luonnossa. Mielelläni myös matkustelen.

Minulle elämässä merkityksellistä on omasta ja läheisten sekä säätiön hyvinvoinnista huolehtiminen. Hyvinvoinnista huolehtiminen ei vaadi mittavaa rahallista satsausta. Periaatteenani on, että kaikkea ei tarvitse välttämättä ostaa, vaan jotain voi itsekin rakentaa.”

Jari Sainio

Tradenomi, YAMK

Jari Sainio aloitti Yrjö ja Hanna -säätiön hallituksen jäsenenä vuonna 2008 ja toimii nykyisin hoivapalveluyhtiöiden hallituksen jäsenenä. Hallitustyössä häntä inspiroi erityisesti seniori- ja hoivapalveluiden kehittäminen valtakunnallisesti.

Laadukkaita ja hyviä palveluita ikäihmisille tarvitaan yhä enemmän. On mielenkiintoista nähdä, miten sote-uudistus tulee vaikuttamaan palvelutoimintaan ja miten palveluita voidaan jatkuvasti parantaa.

Sainio työskentee Vantaan kaupungilla tonttiasiamiehenä, joka vastaa yritystonttien luovutuksesta. Hän on toiminut aktiivisesti kunnallispolitiikassa ja ollut kaupunginvaltuutettuna Vantaalla vuodesta -81 alkaen.

Vapaa-aikana Sainio harrastaa monipuolista liikuntaa.

”Juoksen paljon, maratoneja ja muita matkoja, hiihdän ja pyöräilen. Lukeminen on myös mieleinen harrastus. Lisäksi saan olla vaari pikku Neelalle, jonka kanssa puuhailu pitää virkeänä.

Ihmisten hyvinvoinnista huolehtiminen tuo minulle merkitystä elämään. Olisi hyvä, että ottaisimme toisiamme enemmän huomioon, emmekä olisi itsekeskeisiä. Yhteisöllisyys, oikeudenmukaisuus, avoimuus ja rehellisyys ovat minulle tärkeitä arvoja.”

Jaakko Stauffer

Juristi, OTK

Jaakko Stauffer on ollut Yrjö ja Hanna -säätiön hallituksen jäsen vuodesta 2020 alkaen.

Päätyönsä Stauffer on tehnyt Helsingin kaupungilla. Hän työskenteli kaupunkiympäristön toimialalla muun muassa kiinteistöviraston päällikkönä ja teknisenä johtajana, josta virasta hän jäi eläkkeelle vuonna 2019.

“Työskentelin vuodesta 1984 alkaen kaupunkikonsernin eri tehtävissä, lähinnä erilaisissa kiinteistökehitysprojekteissa ja asumisen kehittämisen parissa. Kaupungin oma asuntotuotanto kuului alaisuuteeni kaupunkiympäristön toimialalla.”

Yrjö ja Hanna -säätiön hallituksessa Jaakko Stauffer kokee olevansa mukana tekemässä arvokasta työtä.

Yrjö ja Hanna -säätiön tyyppisiä kolmannen sektorin toimijoita tarvitaan, koska vanhusväestön määrä maassamme lisääntyy voimakkaasti eikä julkinen sektori yksin kykene ratkaisemaan väestön ikääntymisen mukanaan tuomia haasteita.

Vapaa-ajallaan Jaakko Stauffer liikkuu luonnossa: mökkeilee, veneilee, tekee metsätöitä ja hoitaa puutarhaa. Myös kulttuuri kiehtoo, erityisesti ranskalainen, italialainen ja välimerellinen ruokakulttuuri, ja hän laittaa mielellään ruokaa koko perheelle.

“On hienoa, että myös eläkkeellä voi olla mukana tekemässä merkityksellisiä ja kiinnostavia asioita. Perhe ja läheiset ovat minulle tärkeitä.”