Vastuullisuus

Meillä Yrjö ja Hanna Kodeilla vastuullisuus tarkoittaa kestävää tulevaisuutta meille kaikille, asumisen tuomaa positiivista lisäarvoa asukkaillemme, turvallista ja viihtyisää työympäristöä henkilöstöllemme sekä yhteiskunnallisesti kestävää taloudenpitoa.

Haluamme kestävän tulevaisuuden ohjelmamme avulla varmistaa, että nykyiset ja tulevat asukkaamme sekä työntekijämme voivat asua, elää, viettää vapaa-aikaa ja tehdä työtä turvallisissa, terveellisissä ja hyvinvoivissa ympäristöissä. Tavoitteenamme on saavuttaa hiilineutraalius vuoteen 2035 mennessä. Tähän päästään yhteistyöllä, määrätietoisella toiminnalla sekä jatkuvalla parantamisella. Merkityksellinen elämä rakennetaan yhdessä – koti kerrallaan!

 

Yrjö ja Hanna Kotien Kestävän tulevaisuuden ohjelma:

Yrjö ja Hanna Kotien Kestävän tulevaisuuden ohjelma

Asukaslähtöistä ylisukupolvista yhteisöllistä asumista

Päämääränämme on mahdollistaa turvallinen, kohtuuhintainen ja iloinen elämä sekä sitä tukeva merkityksellinen ja yhteisöllinen asumiskokemus. Yhteisöllisen ja ylisukupolvisen asumisen toimintakonseptiimme kuuluu esteettömyys, kaikille sopivuus ja moniaistisuus. Tarjoamme taloihimme palveluja elämän eri vaiheisiin. Tuomme hiilineutraalin kiertotalouden osaksi kohtuuhintaista ja kestävää asumista ja tuemme luonnon monimuotoisuuden säilymistä. Asukaskoordinaattorimme avulla tuemme yhteisöjen syntymistä. Kuuntelemme myös asukkaidemme näkemyksiä ja ideoita kestävän tulevaisuuden edistämiseksi.

Osaavat, motivoituneet, hyvinvoivat ja osallistuvat työntekijät

Tarjoamme satoja työpaikkoja ja haluamme saada alan osaavimmat ja motivoituneimmat työntekijät palvelukseemme sekä sitoutumaan arvoihimme ja toimintamme kehittämiseen. Huolehdimme työntekijöidemme hyvinvoinnista ja kannustamme uuden oppimiseen. Kestävä tulevaisuus tuo planetaarisen vastuun kautta merkityksellisyyttä työhön. Ilmastonmuutoksen torjunta ja luonnon monimuotoisuuden edistäminen kuuluvat myös tulevaisuuden työn sisältöihin. Koulutamme henkilöstöämme vastuullisuuteen ja keräämme jatkuvasti henkilöstön ideoita hiilineutraalin kiertotalouden edistämiseksi.

Tulevaisuuden kestävä hiilineutraali kiertotalous

Kestävän tulevaisuuden ohjelmamme ytimessä on hiilineutraali ja elinkaariviisas kiertotalous, joka huomioidaan niin suunnittelussa, rakentamisessa, huollossa kuin ylläpidossakin. Kiertotalouden edellyttämä tilojen ja tavaroiden tehokas yhteiskäyttö varmistetaan digitaalisilla varausjärjestelmillä. Elinkaariajattelu on keskeisesti mukana osana rakentamista, käyttöä, huoltoa ja korjausta. Seuraamme ja mittaamme säännöllisesti asuntojen ja tilojen energian-, sähkön- ja vedenkulutusta ja pyrimme vähentämään hukkaa ja jätettä toiminnassamme. Asumisen kustannuksia ja ympäristöhaittoja pienentävät esim. talojen katoille asennettavat aurinkopaneelit sekä lämmön tuotanto maalämmöllä.

Vastuullinen talous – yhteiskunnallinen kestävyys

Kohtuuhintaisten asuntojen rakennuttajana ja talojen omistajana toimintamme perustuu vastuulliseen talouteen ja yhteiskunnalliseen kestävyyteen. Tämän takia hiilineutraali kiertotalous on osa yhtiön vastuullista taloudenpitoa. Edellytämme vastuullisuutta myös omalta ekosysteemiltämme, yhteistyökumppaneiltamme ja koko toimitusketjulta. Hankinnoissa noudatamme kestävän tulevaisuuden ja vastuullisten hankintojen kriteereitä ja tuemme elinvoimaista paikallisuutta. Suunnitelmat arvioidaan hiilijalan- ja hiilikädenjälkilaskelmilla, lisäksi arvioimme myös ylisukupolvisen asumisemme yhteiskunnallisia hyvinvointihyötyjä, ”sydämenjälkiä”.