Yrjö ja Hanna -säätiö - yhteiskunnallinen rakennuttaja

Neljännesvuosisata erityisen hyvän asumisen edistäjänä

Yrjö ja Hanna -säätiö perustettiin yli 25 vuotta sitten suomalaisista kunnista, sote-alan yhdistyksistä ja yleishyödyllisestä kentästä lähtevän tarpeen takia. Tarvittiin luotettava ja yhteiskunnallisesti ajatteleva toimija suunnittelemaan, kehittämään ja rakennuttamaan Suomeen esteetöntä ja turvallista palveluasumista ikäihmisille ja muille erityisryhmille.

Perustamisen jälkeen Yrjö ja Hanna -säätiö on rakennuttanut erityisen esteettömiä asuinympäristöjä noin 20 paikkakunnalle Suomessa. Rakennutamme kohtuuhintaisia ara-rahoitteisia vuokra-asuntoja ja asumisoikeusasuntoja. Rakenteilla tällä hetkellä on uusia koteja Nummelaan, Jyväskylän Kuokkalaan ja Helsingin Kalasatamaan.

 

Uudistuen kestävän tulevaisuuden puolesta

2020-luvulla tarvitaan taas uutta yhteiskunnallista tahtotilaa, jotta pystymme torjumaan ilmastokriisiä ja edistämään luonnon monimuotoisuutta. Yhteiskuntamme tarvitsee hiilineutraalia kiertotaloutta, jotta asuminen on kestävää myös tuleville sukupolville. Olemme jäsenenä Green Building Council Finland ry:ssä (FIGBC), joka on Suomen laaja-alaisin kestävän rakennetun ympäristön yhteistyöverkosto sekä aktiivinen yhteisöllinen vaikuttaja.

Yrjö ja Hanna -säätiö on mukana edistyksellisissä korttelihankkeissa. Jyväskylän Kuokkalaan rakennetaan Kalon-puukerrostalokorttelia, joka yhdistää ikäihmisten ja lapsiperheiden tarpeet laadukkaiden yhteistilojen ja moniaistisen yhteispihan avulla.

Helsingissä kehitetään Jätkäsaaren Kiertotalouskorttelia, jossa tutkitaan rakennusmateriaalien uudelleenkäyttöä osana teollisesti valmistettavaa puukerrostalokorttelia. Innovatiivisena yhteistyökumppanina ja ekososiaalisen kiertotalouden mukaisena oppimisympäristönä toimii kiertotalouskortteliin tuleva Kansanvalistusseuran ylläpitämä elinikäisen oppimisen Sivistyskulma.

Katso alla oleva video vastuullisuudesta ja eettisestä rakennuttamisesta. Video oli osana vuoden 2023 SuomiAreenan videosarjaamme.

 

 

Ikäihmisten asumisen kehittäjä

Ikäihmisten asuminen on pitkään keskittynyt vain tehostetun palveluasumisen rakennuttamiseen.  Nyt tarvitaan kuitenkin aivan uudenlaista asukaslähtöistä ajattelua, jossa ikääntyvä voi jo suhteellisen hyväkuntoisenakin muuttaa miellyttävään, asukkaan ehdoilla suunniteltuun asuntoon, jossa hän voi elää elämänsä loppuun asti. Asunto on riittävän väljä, joustava ja kohteen varustelu ja esteettömyys sekä turvallisuus on huippuluokkaa.

Yrjö ja Hannan Kodit ovat myös yhteisöllisiä ja palvelut ovat tarjolla osana asumista. Asukas voi valita tarpeidensa mukaan käyttämänsä palvelut. Olemme jo pitkään kehittäneet asumista siten, että monenlaista palvelutarvetta omaavat ihmiset voivat asua aidossa kodissa ja palvelut joustavat asukkaan tarpeen mukaisesti. Olemme mukana mm. Aalto-yliopiston, Ympäristöministeriön ja ARA:n käynnistämässä ”Monimuotoista ja integroitua asumista muistisairaille (MonIA)” -kehitysryhmässä, jossa tavoitteena on, että jopa muistisairauksista kärsivät ihmiset voivat asua turvallisesti omassa kodissaan eikä suljetuissa ryhmäkodeissa. Lue lisää: Muistiystävällinen rakennettu ympäristö asiantuntijaseminaari 20.1.2023

Kehitämme myös asumisen palveluita ja haastamme mm. ajattelun siitä, mitä palvelua asumiseen voi liittää ja miten niitä voi käyttää.

 

Ylisukupolvista ja yhteisöllistä ARA-asumista

Yrjö ja Hanna -säätiön talot ja asunnot rakennetaan valtion takaamina ja ovat siksi turvallisesti pysyvän kohtuuhintaisia. Asunnot sopivat kaikkiin elämän vaiheisiin ja -tilanteisiin: varttuneille tarkoitettua vuokra-asumista ja asumisoikeusasuntoja kaikenikäisille. Talot ja korttelit ovat esteettömiä ja niiden viihtyisät yhteistilat, pihat ja kattoterassit luovat pohjan ylisukupolvisille kohtaamisille ja pitkäikäiselle hyvälle elämälle.

 

Kuntayhteistyö ja asukaslähtöisyys

Hankkeemme kehitetään yhdessä kuntien kanssa ja yleensä kunnan tonteille. Kunnan asuntopolitiikka ja palveluiden tarpeet sekä asukkaiden ehdoilla tapahtuva suunnitteluohjaus ovat merkittävä osa kohteen kehittämistä. Käytännössä joka kohteella on oma kehitysteema, kohderyhmä sekä erityiset ympäristö- ja sosiaaliset tavoitteet mutta niitä yhdistää seitsemän yhteistä hyvää.

 

Yhteistyö sidoryhmien kanssa

Toimimme mielellämme avoimesti ja yhteistyössä eri sidosryhmien, kuten rakennusliikkeiden ja rakennusmateriaalien kehittäjien sekä palveluiden tuottajien kanssa. Omaamme itsekin vahvan osaamisen sosiaali- ja terveysalalta, koska tytäryhtiömme tuottaa myös hoiva- ja tukipalveluita ja käytämme osaamista suunnittelussa hyväksi. Olemme alan johtava kehittäjä ja uranuurtaja.

Yrjö ja Hanna -säätiön seitsemän yhteistä hyvää

Yhteistyö

Kyky ja halu tehdä yhteistyötä. Uteliaisuus ja perinteisten siilojen rikkominen. Työskentely kaupunkien, kaupunkilaisten, yhtiöiden, konsulttien ja tutkijoiden kanssa. Verkottuminen kansallisesti ja kansainvälisesti.

Yhteiskehittely

Kumppanuus ja osallistuva suunnittelu ja yhteisöjen rakentaminen – suunnittelu, rakentaminen ja ylläpito.

Yhteisöasuminen

Kyläajattelun tuominen kaupunkimaisen ympäristöön. Monisukupolvinen asumisen, erituloisten ja –taustaisten ihmisten sekoittaminen.  Erilaiset harrastelähtöiset yhteisöt yhteisöllisyyden perustavana lähteenä. Yhteisökoordinaattori lähellä arkea.

Yhteiseläminen

Elämä palveluna (living as a service); monikäyttöiset ja muuntuvat hybriditilakonseptit (yhteistilat, pesula, kuntosali ja sauna). Liikkuminen palveluna (mobility as a service). Autonjakopalvelut, kuljetuspyörät.

Yhteispiha

Piha yhdistää ja innostaa. Moniaistisuus, luonnon monimuotoisuus, kaupunkiviljely. Hyönteishotellit. Perhoset.

Yhteistuotanto

Kulutusmallien arviointi ja vieminen kohti jakamistalouden sosioekonomisia malleja. Esimerkiksi ruuan, energian, liikenteen ja yleisen kulutuksen (vaatteet, lelut, työkalut jne.) jakaminen.

Yhteisökiertotalous

Täsmällisesti ja synergisesti toteutettu kiertotalous kotitalouksien, yhteisön, naapuruston, kaupungin ja yhtiöiden näkökulmasta. Kiertotalous rakentamisessa; uusiutuvat materiaalit mm. puurakentaminen.

Suunnitellaan yhdessä teille sopiva ratkaisu!

Ilkka Murto
Kiinteistöjohtaja
Petri Kokkonen - säätiön toimitusjohtaja.