Yleisimmät työnimikkeet

Tutustu yleisimpien työnimikkeiden tehtävänkuvauksiin

Hoiva-avustaja

Hoiva-avustajana toimit yksiköissämme avustavissa tehtävissä. Autat asukkaitamme esimerkiksi ruokailussa ja peseytymisessä sekä muissa tehtävissä, kuten siivoamisessa. Edellytämme sinulta hoiva-avustajan koulutusta, hygieniapassia sekä aitoa kiinnostusta ja halua työskennellä eri asukasryhmien kanssa.

Sairaanhoitaja

Sairaanhoitajana tehtäviisi kuuluu muun muassa päivittäinen hoitotyö, sairaanhoidolliset tehtävät sekä lääkäri- ja omaisyhteistyö. Työskentelet tiimissä lähihoitajien kanssa ja olet vastuussa asukkaiden lääkehoidosta sekä kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista yhdessä muun henkilökunnan kanssa. Työ on pääsääntöisesti päivätyötä arkisin. Edellytämme sinulta sairaanhoitajan pätevyyttä, voimassa olevaa lääkehoidon koulutusta ja hygieniapassia. Edellytämme myös hyvää suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa.

Lähihoitaja

Lähihoitajana vastaat asukkaidemme kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista ja sen seurannasta, kodinhoidollisista tehtävistä ja viriketoiminnan ohjaamisesta. Edellytämme sinulta sosiaali- ja terveysalan peruskoulutusta (esim. lähihoitaja) ja hyvää suomen kielen taitoa. Voimassa oleva lääkehoidon koulutus ja hygieniapassi ovat eduksi. Myös alan opiskelijat otetaan haussa huomioon, kunhan olet ehtinyt suorittamaan opinnoistasi vähintään 2/3.

Tukipalvelutyöntekijä

Tukipalvelutyöntekijänä tehtäviisi kuuluu muun muassa ruoan lämmitys ja esillepano, yleisten tilojen sekä asukashuoneiden siivoaminen sekä yleisestä siisteydestä huolehtiminen. Edellytämme sinulta soveltuvaa keittiö- tai siivousalan koulutusta ja kokemusta vastaavista tehtävistä. Lisäksi edellytämme hygieniapassia.