Yrjö ja Hanna Kodit -yhteystiedot

Asiakaspalvelumme yhteystiedot

Asiakaspalvelu

Yleiset yhteystiedot

Ota yhteyttä

PALAUTE HOIVATOIMINNASTAMME:

Kehitämme omaa sisäistä laadunhallintaamme ja siirrämme kaikki hoivatoimintaan liittyvät yhteydenotot suoraan sisäiseen järjestelmään 1.6.2023 alkaen. Tästä syystä toivomme, että annat hoivatoimintaan liittyvän palautteen alla olevan linkin kautta (siirryt yhteistyökumppanimme Laatuportti Oy:n sivustolle aukeavaan lomakkeeseen).

Voit jättää meille palautetta, reklamaatiota, kehitysehdotuksia, tiedusteluja tai ottaa yhteyttä jostain muusta syystä. Kaikki edellä mainitut ohjautuvat järjestelmästä suoraan aihealueen / toimintayksikön ilmoitusten käsittelijälle. Ja saat vastauksen yhteydenottoosi aiheesta riippuen 1-7 päivän sisällä.

Anna hoivatoimintaamme liittyvä palaute tästä

 

MUU PALAUTE:

Tällä nettisivulla olevalla lomakkeella voit antaa yleistä palautetta ja kehittämisideoita Yrjö ja Hanna Kotien toiminnasta, palveluista, www-sivuista tai muista meihin liittyvistä asioista. Täytä myös yhteystietosi, mikäli haluat että otamme sinuun yhteyttä.

 

  Muistutus

  Hoitoonsa tai siihen liittyvään kohteluunsa tyytymätön asiakas tai hänen omaisensa voi tehdä asiasta kirjallisen muistutuksen. Muistutus voidaan jättää toimintayksikön esihenkilölle, sosiaaliasiamiehelle tai palvelujen järjestämisvastuussa olevalle viranomaiselle.

  Ennen muistutuksen tekemistä asia kannattaa yrittää selvittää asukasta hoitaneiden henkilöiden kanssa. Usein asiat ratkeavat keskustelun avulla, eikä muita toimenpiteitä tarvita.

  Mikäli kuitenkin haluat tehdä muistutuksen, tulosta oheinen lomake, täytä sekä allekirjoita se ja palauta se kyseisen yksikön palveluesihenkilölle tai sosiaalihuollon johtavalle viranhaltijalle. Hän kirjaa muistutuksen, käsittelee sen ja vastaa sinulle kirjallisesti.

  Lisätietoa Sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain (812/2000) mukaisesta muistutuksesta tai kantelusta löydät Valviran sivuilta.

   

  Whistleblow-ilmoituskanava

  Yrjö ja Hanna Kodit haluaa ylläpitää avointa ilmapiiriä ja ja korkeaa etiikkaa kaikessa toiminnassaan. Arvostamme turvallisuutta ja kunnioitamme kaikkia toimintaamme liittyviä tahoja.  Olemme avanneet anonyymin ilmoituskanavan, jonka avulla voit luottamuksellisesti ilmoittaa rikos-, rikkomus- tai väärinkäytösepäilystä.  

  Väärinkäytöksen tai epäeettisen toiminnan epäilyn ilmoittaminen

  Ilmoituskanavan (“whistleblowing”) kautta henkilöstömme, asiakkaamme ja muut sidosryhmämme voivat ilmoittaa epäillyistä väärinkäytöksistä tai epäeettisestä toiminnasta.   

  Ilmoitukset käsitellään ehdottoman luottamuksellisesti. Toivomme, että ilmoituksen tekijä tiedottaa epäilyistään ensisijaisesti omalla nimellä, mutta halutessaan ilmoituksen epäilystä voi jättää myös nimettömänä. Voit seurata järjestelmässä asian käsittelyn edistymistä.  

  Ilmoituskanavan tuottaa yhteistyökumppanimme Laatuportti Oy. Järjestelmä ei ole yhteydessä Yrjö ja Hanna Kotien muihin järjestelmiin eikä se seuraa tunnistetietoja (esim. IP-osoitteet, sähköpostiosoitteet). Kaikki ilmoitus- ja käsittelytieto on salattua.

  Ilmoituksen voit tehdä alla olevan linkin kautta (siirryt yhteistyökumppanimme sivustolle)

  Ilmoituksen lähetettyäsi saat vastaanottokuittauksen sekä linkin, josta voit seurata ilmoituksesi käsittelyä. Ota tämä linkki itsellesi talteen (kopioi se itsellesi), koska se on ainoa tapa, jolla voimme olla sinuun yhteydessä jatkossa (mikäli et jättänyt sähköpostiosoitettasi) ja ainoa tapa, jolla voit seurata ilmoituksen käsittelyä. Saat vastauksen tehdyistä toimenpiteistä 3 kuukauden kuluessa vastaanottokuittauksesta.  

  Palvelussa lähetetyt ilmoitukset ovat ainoastaan määriteltyjen henkilöiden luettavissa. Ilmoitukset käsittelee ensisijaisesti tietosuojavastaava ja tarpeen mukaan vastaava liiketoimintajohto ja johtoryhmä. 

  Ilmoituksen tekijän henkilöllisyys pidetään salassa koko prosessin ajan eikä sitä paljasteta ilmoituksessa nimetylle henkilölle eikä muille henkilöille. Ilmoituksen tekijään ei kohdisteta mitään vastatoimia. 

  Mistä asioista voit tehdä ilmoituksen?

  Ilmoituskanavan kautta voit ilmoittaa rikoksista, rikkomuksista, väärinkäytöksistä tai muista teoista tai laiminlyönneistä, joita on pidettävä EU:n asetusten tai kansallisten lakien rikkomisena.  

  Ilmoituksen tekijän tulee olla vakuuttunut ilmoituksensa faktojen todenperäisyydestä ja toimia aina rehellisesti ja vilpittömin mielin. Todisteita epäilysten tueksi ei vaadita, mutta ilmoitukset pitää tehdä asiallisesti ja hyvässä uskossa. 

  Ilmoituskanavan kautta voit tehdä ilmoituksen yrityksen toiminnassa havaituista rikos- tai väärinkäyttöepäilyistä esimerkiksi seuraavista rikkomuksista tai epäilyistä niiden suhteen: 

  • Julkiset hankinnat, kilpailulainsäädännön vastainen toiminta tai epäreilu kilpailu 
  • Rahoituspalvelut, -tuotteet ja –markkinat sekä rahanpesun ja terrorismin rahoituksen ehkäiseminen  
  • Ympäristönsuojelu 
  • Elintarvikkeiden ja rehujen turvallisuus sekä eläinten terveys ja hyvinvointi 
  • Yksityisyyden ja henkilötietojen suoja ja verkko- ja tietojärjestelmien turvallisuus 
  • Kuluttajansuoja 
  • Säteilyturva ja ydinturvallisuus 
  • Muut laissa mainitut EU-säädökset 

   

  Tämä kanava ei ole tarkoitettu asiakaspalautteiden tai työpaikan henkilökohtaisten ristiriitojen selvittämiseen. Asiakaspalautteet pyydämme jättämään nettisivuillamme olevan yhteydenottolomakkeen tai muistutuslomakkeen kautta, mikäli haluat tehdä kirjallisen muistutuksen. Työpaikan sisäisissä henkilöristiriidoissa olethan yhteydessä ensisijaisesti omaan esimieheesi, HR-tiimiin tai luottamushenkilöön.