Yrjö ja Hanna Kodit -yhteystiedot

Yleiset yhteystiedot

Ota yhteyttä

Oheisella lomakkeella voit antaa palautetta ja kehittämisideoita Yrjö ja Hanna Kotien toiminnasta, palveluista, www-sivuista tai muista meihin liittyvistä asioista. Täytä myös yhteystietosi, mikäli haluat että otamme sinuun yhteyttä.

    Muistutus

    Hoitoonsa tai siihen liittyvään kohteluunsa tyytymätön asiakas tai hänen omaisensa voi tehdä asiasta kirjallisen muistutuksen. Muistutus voidaan jättää toimintayksikön esihenkilölle, sosiaaliasiamiehelle tai palvelujen järjestämisvastuussa olevalle viranomaiselle.

    Ennen muistutuksen tekemistä asia kannattaa yrittää selvittää asukasta hoitaneiden henkilöiden kanssa. Usein asiat ratkeavat keskustelun avulla, eikä muita toimenpiteitä tarvita.

    Mikäli kuitenkin haluat tehdä muistutuksen, tulosta oheinen lomake, täytä sekä allekirjoita se ja palauta se kyseisen yksikön palveluesihenkilölle tai sosiaalihuollon johtavalle viranhaltijalle. Hän kirjaa muistutuksen, käsittelee sen ja vastaa sinulle kirjallisesti.

    Lisätietoa Sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain (812/2000) mukaisesta muistutuksesta tai kantelusta löydät Valviran sivuilta.