Yrjö ja Hanna -säätiö on hyväksytty Green Building Council Finland ry:n jäseneksi

Yrjö ja Hanna -säätiö on hyväksytty Green Building Council Finland ry:n (FIGBC) yhteistyöjäseneksi

FIGBC on Suomen laaja-alaisin kestävän rakennetun ympäristön yhteistyöverkosto sekä aktiivinen yhteiskunnallinen vaikuttaja. Yhteistyöverkoston avulla voidaan jakaa tietoa siitä, mitä alalla tapahtuu sekä jakaa konkreettisia toimintamalleja ja parhaita käytäntöjä kiinteistö- ja rakennusalan toimialalla. Verkoston tavoitteena on, että Suomen rakennettu ympäristö on keskeinen osa ilmastonmuutoksen ratkaisua.

Vuoteen 2030 mennessä yhdistyksen tavoitteena on, että kiinteistöjen energiankäyttö on hiilineutraalia, että tuotteiden ja rakentamisen päästöjä vähennetään 40 % vuoden 2020 tasosta ja että rakennettu ympäristö toimii kiertotalouden periaatteiden mukaisesti.

FIGBC kuuluu maailmanlaajuiseen World Green Building Council -verkostoon, jossa on 70 kansallista jäsentä ympäri maailmaa.