Muis­tiys­tä­väl­li­nen rakennettu ympäristö -asian­tun­ti­ja­se­mi­naa­ri

Järjestämme yhdessä Aalto-yliopiston Arkkitehtuurin laitoksen SOTERA-tutkimusryhmän kanssa Muistiystävällinen rakennettu ympäristö -asiantuntijaseminaarin 20.1.2023.

Tämä rakentamisen ja suunnittelun ammattilaisille ja rakennuttajille sekä muille alan ammattilaisille suunnattu seminaari perustuu Aalto-yliopiston vetämään 1,5-vuotiseen Monimuotoista Integroitua Asumista Muistisairaille (MonIA) -konsortioprojektiin ja sen tuloksiin.

Seminaarissa käsitellään muistiystävällisen sekä hyvinvointia ja omaehtoisuutta tukevan fyysisen ympäristön suunnittelua ja rakentamista. Tulevaisuuden muistiystävällinen asuinympäristö tukee ikäihmisten mahdollisuutta asua omaehtoisesti ja turvallisesti kotona, vaikka muisti olisikin heikentynyt. Mukana mm. professori Laura Arpiainen (Aalto-yliopisto), erityisasiantuntija Sampo Vallius (ARA), psykologian tohtori Sirkkaliisa Heimonen (Ikäinstituutti) sekä toimitusjohtaja Petri Kokkonen ja operatiivinen johtaja Saila Partanen Yrjö ja Hanna -säätiöltä.

Seminaariin voi osallistua paikan päällä tai etänä. Paikalla osallistuvilla on mahdollisuus tutustua MonIA-projektin diplomitöiden näyttelyyn sekä saada projektissa laadittu visio- ja suunnitteluesite.

Ilmoittautumiset seminaariin tästä linkistä 16.1.2023 klo 12 mennessä.

Aika:                 20.1.2023 klo 9.00-12.00

Paikka:             Aalto-yliopisto, Maarintie 8, 02150 Espoo. Luentosali AS1

Hinta:               30 €, sisältää kevyen lounaan paikalla osallistuville

 

TERVETULOA!