Rakennutamme Euraan uuden, yhteisöllisen senioritalon. Osallistu nimikilpailuun ja keksi talolle sopiva nimi!

Siltatielle, Yrjö ja Hanna Kotien palvelutalo Eurakotiin kytkeytyvän kerrostalon rakentaminen alkaa tontin kauppakirjan allekirjoittamisella 20.4.2021, jolloin tontilla pääsevät alkamaan myös maanrakennustyöt. Kohteen arvioitu valmistuminen on toukokuu 2022. Uudet kodit tulevat hakuun alkuvuodesta 2022, tarkempi hakuaika tullaan ilmoittamaan paikallislehdessä sekä nettisivuillamme www.yrjojahanna.fi.

Viisikerroksinen uudisosa, ”Euran Corylus”, tarjoaa yhteensä 28 turvallista ja esteetöntä asuntoa, kooltaan 34,5 – 51 m2. Asunnot ovat yksiöitä, kaksioita ja kolmioita, ja kaikissa on lasitettu parveke. Kohde on tarkoitettu ikääntyneille, jotka tarvitsevat jonkin verran apua arjessa selviytymisessä mutta eivät kuitenkaan ympärivuorokautista hoitoa. Arjessa tarvittava apu voi olla esim. siivousta, asiointiapua, turvapalveluja tai sairaanhoidollisia palveluja, joita on saatavilla talossa aamuvarhaisesta iltamyöhään. Laajennusosan myötä kuntaan saadaan ikääntyneille uusia asumisvaihtoehtoja kotona asumisen ja tehostetun palveluasumisen välille, kohteen tarjotessa kevyempää tuettua asumista ja palveluasumista. Eurakoti ja uudisosa mahdollistavat myös esim. eri kuntoisten puolisoiden asumisen ”saman katon alla”, jolloin ympärivuorokautista hoivaa tarvitseva voi asua Eurakodissa ja toinen puolisoista itsenäisesti omassa asunnossa.

ARA:n tuella rakennettavan kohteen asuntojen vuokrat tulevat olemaan kohtuuhintaiset, alueen markkinahintoja alhaisemmat. Rakentamisessa huomioidaan ikääntyvien asukkaiden tarpeet: koko rakennus on esteetön, asunnot ovat kynnyksettömiä ja kiinteistö on varustettu automaattisella palosammutuslaitteistolla.

Nykyiseen Eurakotiin kytkeytyvän uudisosan myötä valmistuu myös neljä uutta asukaspaikkaa ympärivuorokautista hoitoa tarvitseville ikääntyneille. Rakennusten syleilyyn jää molempien talojen asukkaiden yhteinen, viihtyisä sisäpiha. Mukavaan yhteisoloon, kohtaamisiin ja yhdessä tekemiseen kannustavat myös uuden talon kuntosali, asukkaiden yhteinen asukastila sekä yhteisöllisyyttä tukeva asukaskoordinaattori. Taloon nimettävä asukastoimikunta pääsee suunnittelemaan talon toimintaa ja yhteisiä tapahtumia. Kohteeseen tulee myös valmistuskeittiö ja talon ateriapalveluja ovat tervetulleita käyttämään muutkin kuin oman talon asukkaat.

Uudiskohde on tähän saakka kulkenut työnimellä Euran Corylus. Täten julistamme nimikilpailun: Keksi uudelle talolle suuhunsopivampi nimi! Ehdotuksia voi lähettää osoitteella info@yrjojahanna.fi 15.5.2021 mennessä. Paras ehdotus valitaan ja ehdotuksen tekijä palkitaan!

Kaarikeskussäätiö ja Yrjö ja Hanna Kodit ovat toimineet Katajakodissa rinnakkain ja hyvässä yhteistyössä Katajakodin avaamisesta v. 2013 alkaen. Kokonaisuuden kannalta yhden toimijan malli on kuitenkin järkevämpi tämän kokoisessa yksikössä, joten olemme päättäneet luopua palvelutoiminnasta Katajakodissa 1.4.2021 alkaen.

Katajakodin palvelutoiminta kokonaisuudessaan on siirtynyt liikkeenluovutuksella Kaarikeskussäätiölle. Nykyisten asukkaiden palvelut jatkuvat entisellään ja henkilöstö on siirtynyt Kaarikeskussäätiön palvelukseen. Kiinteistön omistaa edelleen Yrjö ja Hanna -säätiö, mutta asukkaiden vuokranantajana toimii Kaarikeskussäätiö.

Lisätietoa Kaarikeskussäätiöstä sekä asukkaaksi hakeutumisesta löydät osoitteesta: www.kaarikeskus.fi

Uusi ASO-laki on vihdoin hyväksytty eduskunnassa ja se tulee voimaan 1.1.2022. Uuden lain mukaan järjestysnumero haetaan 1.9.2023 alkaen ARA:n valtakunnallisesta järjestysnumerorekisteristä ja järjestysnumero on voimassa kaksi vuotta sen antamispäivästä. Vanhat numerot ovat voimassa vuoden 2023 loppuun saakka.

Asukasvalintaan liittyvän siirtymäajan jälkeenkin asumisoikeusasuntoihin tarvitaan voimassa oleva asumisoikeuden järjestysnumero. Järjestysnumerosta tulee  valtakunnallinen ja se on voimassa vain määräaikaisesti, mutta voimassaoloajan päättymisen jälkeen hakijalle voidaan myöntää uusi numero. Asumisoikeuden hakija voi saada vain yhden järjestysnumeron kerrallaan. Jos asumisoikeutta hakee yhdessä useampi kuin yksi hakija, he saavat yhteisen järjestysnumeron.

Asukasvalinnan periaatteet pysyvät pääosin ennallaan. Asukasvalinnan tekevät asumisoikeusasuntoja tarjoavat yhteisöt lain määräämässä järjestyksessä. Valintoja ei kuitenkaan tarvitse enää lähettää kunnan hyväksyttäväksi. Asumisoikeusyhteisön on tarkistettava hakijan ilmoittaman järjestysnumeron oikeellisuus ja voimassaolo, kun se tekee hakijalle tarjouksen asunnosta. Alle 55-vuotialla on jatkossakin varallisuusraja asumisoikeusasuntoihin, eli hakijalla ei saa olla varallisuutta niin paljoa, että hän voisi hankkia samalta alueelta vastaavanlaisen omistusasunnon.

Uuteen lakiin ei tullut keskustelua herättänyttä kohtaa, jossa olisi mahdollistettu asumisoikeussopimusten muuttamista poikkeustilanteissa vuokrasopimuksiksi (esim. asuntojen vajaakäyttö syrjäseudulla). Asumisoikeus on siis edelleen yhtä turvallinen asumismuoto kuin aiemmankin lain aikana.