ASO-laki uudistuu

Uusi ASO-laki on vihdoin hyväksytty eduskunnassa ja se tulee voimaan 1.1.2022. Uuden lain mukaan järjestysnumero haetaan 1.9.2023 alkaen ARA:n valtakunnallisesta järjestysnumerorekisteristä ja järjestysnumero on voimassa kaksi vuotta sen antamispäivästä. Vanhat numerot ovat voimassa vuoden 2023 loppuun saakka.

Asukasvalintaan liittyvän siirtymäajan jälkeenkin asumisoikeusasuntoihin tarvitaan voimassa oleva asumisoikeuden järjestysnumero. Järjestysnumerosta tulee  valtakunnallinen ja se on voimassa vain määräaikaisesti, mutta voimassaoloajan päättymisen jälkeen hakijalle voidaan myöntää uusi numero. Asumisoikeuden hakija voi saada vain yhden järjestysnumeron kerrallaan. Jos asumisoikeutta hakee yhdessä useampi kuin yksi hakija, he saavat yhteisen järjestysnumeron.

Asukasvalinnan periaatteet pysyvät pääosin ennallaan. Asukasvalinnan tekevät asumisoikeusasuntoja tarjoavat yhteisöt lain määräämässä järjestyksessä. Valintoja ei kuitenkaan tarvitse enää lähettää kunnan hyväksyttäväksi. Asumisoikeusyhteisön on tarkistettava hakijan ilmoittaman järjestysnumeron oikeellisuus ja voimassaolo, kun se tekee hakijalle tarjouksen asunnosta. Alle 55-vuotialla on jatkossakin varallisuusraja asumisoikeusasuntoihin, eli hakijalla ei saa olla varallisuutta niin paljoa, että hän voisi hankkia samalta alueelta vastaavanlaisen omistusasunnon.

Uuteen lakiin ei tullut keskustelua herättänyttä kohtaa, jossa olisi mahdollistettu asumisoikeussopimusten muuttamista poikkeustilanteissa vuokrasopimuksiksi (esim. asuntojen vajaakäyttö syrjäseudulla). Asumisoikeus on siis edelleen yhtä turvallinen asumismuoto kuin aiemmankin lain aikana.