Yrjö ja Hanna -säätiö to­teut­ta­maan Kuokkalan Kalonia Jyväskylään

Jyväskylän kaupunki valitsi Kuokkalan keskustassa sijaitsevalle asuntoreformitontille toteuttajaksi konsortion, jossa ovat mukana Yrjö ja Hanna -säätiö, Varttuneiden asumisoikeusyhdistys Jason ja JVR-Rakenne Oy yhteistyökumppaneineen.

Kuokkalan Kalon on Asuntoreformi 2018 -kilpailun voittajatyö, jonka on suunnitellut arkkitehtitoimisto Collaboratorio. Kalonissa luodaan massiivipuurakenteinen kortteli, jossa asunnot ovat omistus-, asumisoikeus-, asumisosuuskunta- ja vuokra-asuntoja. Asuinyhteisö muodostuu eri ikäisistä ja taustaisista asukkaista. Hankkeessa on paljon rakentamiseen liittyvää uudenlaista ajattelua niin ekologisuuden kuin yhteisöllisyydenkin näkökulmista: tavoitteena on hiilijalanjäljen minimointi ja uusiutuvien energialähteiden maksimaalinen hyödyntäminen. Kohteessa toteutetaan kiertotaloutta ja tilojen moninaiskäyttöä sekä mm. kulkuvälineiden ja tavaroiden yhteiskäyttöä. Yhteiset, monikäyttöiset tilat ja toimintamallit tukevat monisukupolvista sosiaalista toimintaa ja kulttuurin kukoistamista. Asumista tukevat palvelut helpottavat kaikenikäisten asukkaiden arkea ja yhteisöllisyys lisää asukkaiden turvallisuutta ja viihtyvyyttä. Kortteli toimii alusta lähtien tiiviissä vuorovaikutuksessa lähialueen ja jo olemassa olevan naapuruston kanssa.

Olemme erittäin iloisia ja innostuneita päästessämme mukaan tämän kunnianhimoisen hankkeen toteuttamiseen! Hankkeen suunniteltu rakennusvaihe on v. 2021-2022. Lisätietoa hankkeesta löydät osoitteesta www.kalon.fi