Ym­pä­ris­tö­mi­nis­te­riö myöntänyt avustuksen Yrjö ja Hanna Kotien tutkimus-, kehitys- ja in­no­vaa­tio­toi­min­nal­le

Ympäristöministeriö on myöntänyt 30 000 euron avustuksen Yrjö ja Hanna Kotien tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan ”Tulevaisuuden muistiasuminen – Muistiystävällinen asuinalue ja miten se toteutetaan” -hankkeelle. Avustuksen suunniteltu ajanjakso on 1.1.2024 – 31.12.2024.

Hankkeen päätavoite on kuvata ja kehittää tulevaisuuden muistiystävällisen asumisen asuinalue sekä sen kustannusvaikuttava ja tarvelähtöinen toteutus. Hankkeessa lopputuloksena tuotetaan muistiystävällisen asumisen kuvaus ja sen toteutusehdotus. Tutkimusmenetelmänä käytetään tapaustutkimusta, jonka kohteena on Jyväskylän Kuokkalaan rakentuva Kalon-kortteli. Hankkeen ensisijainen kohderyhmä on Kuokkalassa asuvat muistioireiset asukkaat. Hankkeen tuloksia voidaan myöhemmin soveltaa eri asuinalueilla ympäri Suomea.

Hankkeen alatavoitteina on:

  • määrittää muistioireisten ja -sairaiden asumisen tarpeita ja olemassa olevia ratkaisuja
  • määrittää muistiasumista tukevan asuinalueen rakennetun ympäristön ominaisuudet ja toteutus (rakennus- ja tilaratkaisujen ohjaavuus, toiminnallinen ohjaus asuinrakennuksissa sekä piha- ja asuinalueella, etäisyydet lähipalveluihin)
  • kuvata muistiasumista tukeva asuinyhteisö ja asumisen tukiverkosto sekä sen toiminnallinen malli sekä
  • kuvata tarvelähtöisiä, toimivia ja kustannusvaikuttavia ratkaisuja.

Hanke toteutetaan Yrjö ja Hanna Kotien tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan, Aalto-yliopiston arkkitehtuurin laitoksen sekä Muistiliitto ry:n yhteistyönä. Raportti valmistuu vuoden 2024 lopussa.

Lisätietoja:

Katariina Välikangas, johtava asiantuntija

katariina.valikangas@yrjojahanna.fi, puh. 040 574 8744