Vuoden 2022 in­no­vaa­tio­pal­kin­to myönnettiin Onnela-kodin Anna Kärk­käi­sel­le

Yrjö ja Hanna Kodeissa on käytössä innovaatiopalkinto, jonka tarkoitus on kannustaa henkilöstöä kehittämään tehokkaampia ja turvallisempia toimintatapoja tai työmenetelmiä sekä parantamaan laatua ja asiakaskokemusta. Palkinto voidaan myöntää innovaatiolle, joka on huomattavasti edistänyt em. tavoitteita ja päätöksen palkinnon saajasta tekee konsernin johtoryhmä.

Vuoden 2022 esihenkilöpäivillä julkistettiin tämän vuoden innovaatiopalkinnon saaja, lähihoitaja Anna Kärkkäinen, Onnela-kodin luontoaistihuone Kiannon kehittämisestä. Suomalaisille ja etenkin kainuulaisille luonto ja metsä ovat tärkeitä elementtejä. Koska kaikki vanhukset eivät aina itse pääse metsään, metsä haluttiin tuoda heidän luokseen.

Onnela-kodin Kianto on toiminut jo muutaman vuoden ja herättää edelleen kiinnostusta niin vierailijoissa kuin alan opiskelijoissakin, joille Anna käy vuosittain kertomassa omasta työstään ja aistihuoneen ja Green Care -ajattelun käytöstä osana hoitotyötä.

Hyvien kokemusten innostamana tulemme mahdollisuuksien mukaan jatkossakin toteuttamaan uusia, asukkaidensa elämään ja elämäntarinoihin kytkeytyviä aistihuoneita Yrjö ja Hanna Koteihin.

Kiitokset Annalle ja lämpimät onnittelut innovaatiopalkinnon johdosta!