Tam­mis­to­ko­din toiminta on siirtynyt Tampereen kaupungille

Hyvät asiakkaamme ja muut kumppanimme

Yrjö & Hanna Oy:n 26-paikkaisen Tammistokodin toiminta on siirretty Tampereen kaupungin omaksi toiminnaksi. Tampereen kaupunki ja Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto päättivät asiasta eilen torstaina 22. syyskuuta.

Meille on tärkeintä, että asukkaittemme ja heidät tuntevan henkilöstön siirtyminen kaupungin tuottamiin palveluihin hoidetaan huolellisesti ja että asukkaiden hyvä hoito jatkuu. Siirto on astunut voimaan heti, eikä sillä ole vaikutuksia asukkaiden arkeen. Henkilöstön jo sovitut työvuorot toteutuvat normaalisti. Toiminnan siirrossa täyttyvät liikkeenluovutuksen ehdot, joten henkilöstöllä on oikeus siirtyä Tampereen kaupungin palvelukseen. Tammistokoti toimii Tampereen kaupungin tiloissa. Tammistokodin palvelut ovat olleet ulkoistettuja Yrjö & Hanna Oy:lle toukokuusta 2018. Palvelusopimus olisi päättynyt lokakuun 2022 lopussa.

Olemme yhteydessä omaisiin toiminnan siirtymisestä. Järjestämme omaisille ja henkilöstölle ensi viikolla (viikko 39) infotilaisuudet, joista tiedotamme heille erikseen.

Aluehallintovirasto on antanut päätöksestään suulliset perusteet. Kirjalliset perusteet saamme myöhemmin, minkä jälkeen voimme ottaa niihin kantaa.

Olemme olleet koko vuoden aktiivisesti yhteydessä Tampereen kaupunkiin alan henkilöstön saatavuushaasteista ja sen vaikutuksista toimintaamme. Osa Tammistokodin paikoista on pidetty suljettuina ja näin varmistettu henkilöstön riittävyys ja hoivamme hyvä laatu.

Olemme jatkossakin sitoutuneita hyvään laatuun toiminnassamme. Toiminta muissa Yrjö ja Hanna Kodeissa jatkuu ennallaan.

 

Iris Rekola
Toimitusjohtaja, hoivapalveluyhtiöt
Yrjö ja Hanna Kodit