Uralla eteenpäin saman talon sisällä

Uralla eteenpäin saman talon sisällä - Teija Suojanen.

Tulin Yrjö ja Hanna Koteihin töihin reilu kymmenen vuotta sitten, Teija Suojanen kertoo.

Päivätyö Eurakodin sairaanhoitajana sopi senhetkiseen elämäntilanteeseeni pienten lasten äitinä. Eurakodissa pääsin kehittämään edelleen talon lääkehoidon käytäntöjä ja rakentamaan hyviä verkostoja ja yhteistyökuvioita kunnan kanssa, tulinhan kuntapuolelta ja tunsin sekä ihmiset että käytännöt.

Kahdeksan vuoden sairaanhoitajarupeaman jälkeen Teijalle tarjoutui mahdollisuus uusiin haasteisiin, kun hänet valittiin Eurakodin palveluesimieheksi. Iloisen ja peruspositiivisen luonteensa ansiosta hän on mahdollistanut hyvän ja avoimen työyhteisön syntymisen Eurakotiin. Teijan resepti hyvälle ja toimivalle työyhteisölle löytyy työntekijöistä itsestään.

”Kun eteen tulee jokin ratkaistava asia, kannustan jokaista itse pohtimaan sitä ja ottamaan asian puheeksi kollegan kanssa. Jos tilanne vaatii, asian voi aina nostaa isommalla porukalla ratkaistavaksi. Olen halunnut luoda Eurakotiin ilmapiirin ja ympäristön, jossa jokainen uskaltaa kertoa oman mielipiteensä. Näin voimme yhdessä ratkaista asioita.”

Esimiehenä tärkeintä on varmistaa, että työyhteisö seuraa yhdessä punaista lankaa. Teijalla on ollut taito valjastaa jokaisen työntekijän vahvuudet ja ammattitaito käyttöön ja talon asukkaiden hyväksi. Hän onkin saanut esimiehenä kiitosta siitä, että jokaisen oma persoona on saanut näkyä työssä.

Luonto ja eläimet ovat Teija Suojaselle tärkeitä myös osana hoitotyötä. Eurakodin Tirtsi-kissa sekä kesäkanat tipuineen ovat tuoneet asukkaille paljon iloa.

Vieläkin isompiin saappaisiin

”Olen aina halunnut kehittää omaa osaamistani ja ottaa uusia haasteita vastaan. Suoritin työn ohessa yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon, mikä antoi taas uutta virtaa työhöni. Yrjö ja Hanna Kotien sisällä olen päässyt mukaan erilaisiin toiminnan kehittämiseen liittyviin projekteihin, ja olen myös kertonut ylemmälle taholle olevani kiinnostunut isommista haasteista.”

Vuoden alussa Yrjö ja Hanna Koteihin laitettiin auki palvelupäällikön tehtävä, jota Teija haki ja johon tuli valituksi. Uusi tehtävä alkaa virallisesti huhtikuussa, mutta haastavan pandemiatilanteen takia hän jatkaa vielä jonkin aikaa myös Eurakodin vetäjänä.

”Odotan innolla aikaa, kun voin täysiaikaisesti keskittyä palvelupäällikön työhön! Uskon, että kokemukseni palveluesimiehen tehtävistä samassa organisaatiossa on hyödyksi, ja voin auttaa ja tukea uudempia esimiehiä heidän työssään. Eri puolilla Suomea sijaitsevien palvelutalojemme esimiesten välille on viime vuosina syntynyt uutta yhteisöllisyyttä, ja talojen välinen yhteistyö on kasvanut. Voin omalta osaltani olla vielä vahvistamassa tätä palvelupäällikön roolissani.”

Entä mikä on kokeneen konkarin mielestä se kaikkein tärkein asia ja työn punainen lanka?

”Olen aina lähestynyt asioita positiivisuuden kautta. Nämäkin koronaan liittyvät poikkeusajat ovat joskus takanapäin ja pääsemme pyörittämään tavallista arkea. Tavoitteenani on aina ollut asukkaidemme hyvä ja arvokas vanhuus. Mielestäni Yrjö ja Hanna Kodit on ollut hyvä ja arvojensa mukaan toimiva työnantaja, siksi olen itse halunnut pysyä täällä.”

Teija Suojanen on työskennellyt Eurakodissa yli kymmenen vuotta

Sairaanhoitajana vuodesta 2008 ja palveluesimiehenä vuodesta 2016. Huhtikuussa 2020 Teija siirtyy Yrjö ja Hanna Kotien palvelupäälliköksi, ja saa vastuulleen Eurakodin lisäksi useamman muunkin talon.

Tutustu Eurakotiin
Tekstialueen taustamuoto.