Petri Kokkonen valittiin KOVA ry:n hallituksen jäseneksi

Petri Kokkonen valittiin KOVA ry:n hallituksen jäseneksi.

Kohtuuhintaisten vuokra- ja asumisoikeustalojen omistajat – KOVA ry valitsi syyskokouksessaan hallitukseensa uusia jäseniä, joista yksi on Yrjö ja Hanna -säätiön toimitusjohtaja Petri Kokkonen.

Hallituksen puheenjohtajana jatkaa Jaana Närö (Helsingin kaupungin asunnot Oy, Heka) ja  varapuheenjohtajaksi valittiin Raimo Hätälä (Sivakka-yhtymä Oy, Oulu). Hallituksen muiksi jäseniksi valittiin Jukka Anttonen (Lahden Talot Oy, Lahti), Veli Haukka (Lohjan Vuokra-asunnot Oy, Lohja), Jaakko Kammonen (Espoon Asunnot Oy, Espoo), Esa Kankainen (Asuntosäätiö sr, Espoo), Petri Kokkonen (Yrjö ja Hanna -säätiö sr, Helsinki), Heli Kotilainen (Setlementtiasunnot Oy, Helsinki), Esa Mustonen (TA-Asumisoikeus Oy, Espoo), Jari Mäkimattila (A-Kruunu Oy, Helsinki) ja Taina Ruhala (Kiinteistö Oy Haapajärven Vuokratalot, Haapajärvi).

Kohtuuhintaisten vuokra- ja asumisoikeustalojen omistajat – KOVA ry antoi syyskokouksessa julkilausuman. Sen mukaan ARA-asuminen tuottaa laatua kohtuulliseen hintaan. ARA-asumisessa on mahdollista yhdistää useita asumisen laatuun liittyviä tekijöitä, kuten asumisväljyyttä ja hyvää hinta-laatusuhdetta. ARA-asunnot ovat myös yleensä väljempiä kuin vapaarahoitteiset asunnot.

Vuonna 2022 KOVAn edunvalvonnassa korostuvat asuntopolitiikan 8 vuoden kehittämisohjelman toimeenpano, kiinteistökannan hiilineutraalisuusasiat ja valmistautuminen vuoden 2023 eduskuntavaaleihin, Jaana Närö linjaa.

KOVA ry

Vuonna 2013 perustettu yhdistys, Kohtuuhintaisten vuokra- ja asumisoikeustalojen omistajat – KOVA ry on yleishyödyllisten ja omakustannusperusteella toimivien vuokratalo- ja asumisoikeusyhteisöjen suurin edunvalvonta-, palvelu- ja yhteistyöjärjestö. KOVAn jäsenet omistavat pääasiassa joko normaaleja vuokra-asuntoja tai asumisoikeusasuntoja. Osa KOVAn jäsenistä omistaa myös erityisryhmien vuokra-asuntoja, kuten palvelu-, opiskelija- ja nuorisoasuntoja.

KOVAlla on 107 jäsenyhteisöä. Niiden pysyvässä omistuksessa on yhteensä yli 290 000 vuokra- ja asumisoikeusasuntoa, joissa asuu yli 450 000 henkilöä. KOVAn jäsenet toimivat yli 100 kunnassa. KOVAn jäsenet omistavat noin 75 prosenttia rajoituksenalaisista normaaleista ARA-vuokra-asunnoista, noin 60 prosenttia kaikista rajoituksenalaista ARA-vuokra-asunnoista Suomessa ja yli 80 prosenttia asumisoikeusasunnoista Suomessa. KOVAn jäsenet aloittavat vuonna 2021 yhteensä lähes 7 000 kohtuuhintaisen vuokra- ja asumisoikeusasunnon rakennuttamisen.

KOVA edustaa pitkäjänteisiä, pysyviä ja turvallisia vuokra- ja asumisoikeusasuntojen omistajia ja vuokranantajia. KOVA kehittää vuokratalo- ja asumisoikeusyhteisöjen toimintaedellytyksiä tekemällä vuokratalo- ja asumisoikeusyhteisöille Suomen parasta edunvalvontaa. KOVAn jäsenyhteisöt ylläpitävät asuntomarkkinoilla kilpailua, erityisesti hintakilpailua. KOVAn jäsenistö toimii siten, että pienituloisillakin ihmisillä on varaa laadukkaaseen ja kohtuuhintaiseen asumiseen.