Helsingin Jät­kä­saa­reen rakennetaan elinikäisen oppimisen kier­to­ta­lous­kort­te­li

Helsingin Jätkäsaareen rakennetaan 2021–2024 Jätkäsaaren Kiertotalouskortteli. Korttelin rakennuttajia ovat Yrjö ja Hanna -säätiö sekä NAL Asunnot Oy. Rakennuttajat ovat laatineet Kvs-säätiön (Kansanvalistusseura sr.) kanssa 19. marraskuuta aiesopimuksen, jonka mukaan Korttelin yhteistiloihin ryhdytään suunnittelemaan Sivistyskulmaa yhdessä Kvs:n kanssa.

Kyseessä on uudenlainen kansalaisoppimisen keskus, jossa kohtaavat yksilöt ja yhteisöt, asiantuntijat ja tutkijat sekä eri-ikäiset oppijat. Kiertotalous näkyy kulman toiminnassa myös oppimisen sisältönä taiteita ja kulttuuria unohtamatta.

Kortteliin luodaan kaikille kansalaisille ja alueen asukkaille tapahtumatoimintaa sekä tuodaan Kvs-säätiön ylläpitämän Etelä-Helsingin kansalaisopiston tarjontaa. Sisältöjä kehitetään yhdessä kaupunkilaisten kanssa.

”Kiertotalouskortteli oppimisympäristönä mahdollistaa kestävän kehityksen tuomisen koulutussisältöihin konkreettisesti. Näin voidaan tukea ohjauksellisesti kaiken ikäisiä oppijoita. Kortteliin tulee esimerkiksi tilat monitoimityöpajoille”, sanoo Etelä-Helsingin kansalaisopiston rehtori Mia Talikka.

Jätkäsaaren Sivistyskulman on tarkoitus palvella muun muassa Ruoholahden, Jätkäsaaren ja Hernesaaren alueilla asuvia eri-ikäisiä helsinkiläisiä sekä alueella työssäkäyviä ja vierailijoita. Kortteli sijoittuu osoitteeseen Länsisatamankatu 33/Hyväntoivonkuja 1.

 

Sivistyskulma saa pysyvän sijainnin

Yhteisöllinen asuminen yhdistettynä elinikäiseen oppimiseen luo rakennuttajakumppaneiden ja Kvs-säätiön näkökulmasta uudenlaisia mahdollisuuksia, joita voidaan kehittää yhteisoppimisen periaatteella. Kiertotalouskortteli valmistuu Kvs-säätiön 150-vuotisjuhlavuoden kynnyksellä, ja tavoitteena on avata toiminta juhlavuonna 2024.

”Ilmastomuutos on suurin ihmiskunnan haaste. Tästä syystä haluamme luoda uuden ajan oppimiskeskuksen ja kaiken ikäisten sivistyskulman, jotta me jokainen voimme tehdä osamme paremman maailman puolesta. Tähän mennessä sivistyskulmamme on ollut virtuaalinen ja pop-up-periaatteella toimiva. On hienoa, että yhteistyön avulla sivistyskulma saa myös pysyvän sijainnin”, sanoo Kvs-säätiön toimitusjohtaja Lauri Tuomi.

Sivistyskulman toimintaidea perustuu hybridityyppiseen tilojen käyttöön, jossa osa tiloista on Kvs:n hallintaan tulevaa pitkäaikaiseen vuokrasopimukseen perustuvaa tilaa (ns. co-learning-keskus) sekä vuosittaiseen käyttösopimukseen perustuvaa käyttöperusteisesti vuokrattavaa tilaa, kuten verstas- ja pajatilat.

 

Oppimista sekä ylisukupolvista ja yhteisöllistä kortteliasumista

Yrjö ja Hanna -säätiön toimitusjohtaja Petri Kokkonen sanoo, että säätiön strategiana on edistää kohtuuhintaista, vastuullista, ylisukupolvista ja yhteisöllistä kortteliasumista. ”Jätkäsaaren Kiertotalouskorttelissa luodaan aivan uudenlaista aktiivista, osallistuvaa ja oppivaa kaupunkielämää, mitä tarvitaan kestävän tulevaisuuden saavuttamiseksi.”

Kimmo Rönkä on säätiön kestävän tulevaisuuden asiantuntija. Hän kertoo, että korttelin asemakaavan toteutuminen edellytti toimijaa, joka voisi liittää korttelin osaksi Jätkäsaaren kaupunginosaa kansalaistoiminnan avulla.

”Kvs:n kehittämän Sivistyskulman avulla jo lähtöjään innovatiivisesta Jätkäsaaren Kiertotalouskorttelista tehdään kansainvälisesti erottuva 2020-luvun oppiva ja oivaltava kaupunkikortteli.”

”Jätkäsaaren Kiertotalouskorttelissa NAL Asuntojen nuoret asukkaat pääsevät mukaan asumisyhteisöön, jossa voi Sivistyskulmassa kehittää omaa osaamistaan ja taitojaan sekä kiertotaloudessa että muutenkin Etelä-Helsingin kansalaisopiston laajan kurssivalikoiman avulla”, sanoo NAL Asuntojen toimitusjohtaja Samuli Killström.

 

Näin Kiertotalouskortteli syntyy

  • Jätkäsaaren Kiertotalouskortteli suunnitellaan ja rakennetaan kiertotalouden periaatteiden mukaisesti siten, että korttelin rakenteilla on pitkä elinkaari. Lisäksi tilat, rakenteet ja komponentit ovat helposti irrotettavissa, korjattavissa, uusittavissa ja uudelleen käytettävissä.
  • Yrjö ja Hanna -säätiön tontille on suunnitteilla ARA-tuella rakennettavia yhteisöllisiä ja täysin esteettömiä asumisoikeusasuntoja sekä ikääntyneille tarkoitettuja täysin esteettömiä yhteisöllisiä vuokra-asuntoja.
  • NAL Asunnot Oy:n tontille ollaan suunnittelemassa alle 30-vuotiaille nuorille tarkoitettuja ARA-vuokra-asuntoja. Hankkeen ARA-käsittely on vielä kesken.
  • Korttelin arkkitehteina ovat ARK-house arkkitehdit Oy (Yrjö ja Hanna -säätiö ja Sivistyskulma) ja INARO Arkkitehdit Oy (NAL Asunnot Oy). Jätkäsaaren Kiertotalouskortteli on myös mukana Helsingin kaupungin Kehittyvä kerrostalo -ohjelmassa sekä ympäristöministeriön Kasvua ja kehitystä -tukiohjelmassa.

 

 

Lisätiedot:
Petri Kokkonen, Yrjö ja Hanna-säätiö, toimitusjohtaja, 040 457 1670
Kimmo Rönkä, Yrjö ja Hanna -säätiö, kestävän tulevaisuuden asiantuntija, 050 339 7550
Samuli Killström, NAL Asunnot Oy, toimitusjohtaja 050 420 3964
Lauri Tuomi, Kvs-säätiön toimitusjohtaja, 050 476 9977