Päi­vä­rin­teen palvelutalo Hä­meen­lin­nas­sa osaksi Yrjö ja Hanna -säätiötä

Hämeenlinnan Erityisasuntosäätiö sr:n omistama ja ylläpitämä Päivärinteen Palvelutalo siirtyy Yrjö ja Hanna Kodeille. Kiinteistö siirtyy kiinteistökauppana Yrjö ja Hanna -säätiölle ja palvelutoiminta puolestaan siirtyy liiketoimintakauppana Yrjö ja Hanna Hoivapalvelut Oy:lle. Päivärinteen nykyisten asiakkaiden palveluiden jatkuvuus turvataan ja henkilöstö siirtyy uuden palveluntuottajan palvelukseen ns. vanhoina työntekijöinä. Toimintaa lähdetään kehittämään yhdessä asukkaiden ja henkilöstön kanssa.

Tavoitteena on Yrjö ja Hanna Kotien toiminnan aloittaminen Päivärinteellä maaliskuussa 2020. Hämeenlinnan Erityisasuntosäätiö luopuu Päivärinteen palvelutalosta mutta jatkaa toimintaansa muissa yksiköissään, jotka tuottavat asumispalveluja mm. kehitysvammaisille, vammautuneille ja mielenterveyskuntoutujille.

Päivärinteen Palvelutalo on valmistunut vuonna 2002. Talossa on 56 tehostetun palveluasumisen asiakaspaikkaa ja 6 tuetun asumisen asiakaspaikkaa vanhuksille. Lisäksi Päivärinteellä järjestetään vanhuksille ryhmämuotoista päivätoiminnan palvelua. Talossa toimii myös valmistuskeittiö.

Hämeenlinnan kaupunki tulee jatkamaan ikäihmisten asumispalvelujen hankintaa oman tuotannon ulkopuolelta myös tulevaisuudessa. Asumispalvelut kilpailutetaan uudelleen vuoden 2020 aikana, koska aikaisemmat hankintasopimukset umpeutuvat. Kaupunki on toivonut, että asumispalvelut Päivärinteessä jatkuvat. Asiakasohjaus ja ostopalveluista vastaava tulosaluejohtaja Leena Harjula on tyytyväinen siitä, että ”kaupunkiin saadaan uusi vanhuspalveluita tuottava toimija nyt kun Yrjö ja Hanna aloittaa uutena palvelutuottajana Hämeenlinnassa”. Hämeenlinnan sosiaali- ja terveysjohtaja Jukka Lindberg pitää positiivisena sitä, että Hämeenlinnan palvelutuottajien kirjo monipuolistuu uudella arvopohjaisella toimijalla.

 

Olemme iloisia päästessämme monipuolistamaan toimintaamme Hämeenlinnassa. Yrjö ja Hanna -säätiöhän omistaa Hämeenlinnassa Keinukamarin palvelutalokiinteistön, jossa kaupunki itse toimii palveluntuottajana. Päivärinteen palvelutalo on viime aikoina ollut negatiivisen uutisoinnin kohteena. Tavoitteenamme on varmistaa yhteistyössä kaupungin ja valvovan viranomaisen kanssa, että asukkaiden saama palvelu vastaa heidän tarpeitaan, jotta asukkaiden ja heidän omaistensa luottamus saadaan palautettua”, toimitusjohtaja Petri Kokkonen toteaa.

 

Syynä Päivärinteen liiketoiminnan myynnille on toiminnan tappiollisuus. Hämeenlinnan Erityisasuntosäätiölle oli kuitenkin tärkeänä tavoitteena löytää samat arvot jakava kolmannen sektorin vakavarainen ja kehittyvä yhteisö jatkamaan Päivärinteen toimintaa”, toiminnanjohtaja Virpi Kesti kertoo.

 

Lisätietoja antavat:

Yrjö ja Hanna Kodit
toimitusjohtaja Petri Kokkonen, puh. 040 457 1670

Hämeenlinnan Erityisasuntosäätiö
toiminnanjohtaja Virpi Kesti, puh. 040 773 9834

Hämeenlinna, Päivärinteen palvelutalo