Kier­to­ta­lous­kort­te­lis­sa kehitetään ja kokeillaan uudelleen käytettäviä ma­te­ri­aa­le­ja

Helsingin Jätkäsaareen suunnitellaan ja rakennetaan vuosina 2021–2024 yhteisöllinen kiertotalouskortteli, jonka rakennuttajia ovat Yrjö ja Hanna -säätiö sekä NAL Asunnot Oy. ARAn 40-vuotisella korkotuella rahoitettuun kortteliin tulee kolme erilaista asumisyhteisöä: asumisoikeusasumista perheille, vuokra-asumista ikäihmisille sekä nuorisoasumista alle 30-vuotiaille. Suunnittelusta vastaa kaksi helsinkiläistä arkkitehtitoimistoa, ARK-house arkkitehdit (Yrjö ja Hanna -säätiön osuus, tontti 1) ja INARO Arkkitehdit (NAL Asuntojen osuus, tontti 2). Jätkäsaaren kiertotalouskortteliin on myös tulossa 19.11.2021 laaditun aiesopimuksen mukaisesti Kansanvalistusseuran toteuttama ja ylläpitämä Sivistyskulma, joka on jätkäsaarelaisille avoin uudenlainen kansalaisoppimisen keskus.

Jätkäsaaren Kiertotalouskortteli on mukana Kehittyvä kerrostalo -ohjelmassa kahdella kehitysteemalla: rakentamisen aikainen kiertotalous ja merellisissä olosuhteissa tapahtuva teollinen CLT-puurakentaminen. Kehityshankkeesta vastaa Yrjö ja Hanna -säätiö.

Kiertotalouskortteli on samanaikaisesti myös mukana ympäristöministeriön Kasvua ja kehitystä puusta-tukiohjelmassa, jonka osarahoittaman ”Kierrätyspohjaiset tuotteet ja rakenteet Kiertotalouskorttelissa” -hankkeen (3/2021-9/2022) avulla on voitu tutkia ja kehittää Kehittyvä kerrostalo -ohjelmassa olevia kehitysteemoja. Kehityshankkeessa on mukana seuraavat toimijat: Yrjö ja Hanna -säätiö (päävastuu, tontin 1 rakennuttaja), NAL Asunnot Oy (tontin 2 rakennuttaja), Spolia Design Oy (kiertotalousasiantuntija), ARK-house arkkitehdit (tontin 1 arkkitehti), INARO Arkkitehdit (tontin 2 arkkitehti) ja JVR Plus Oy (teollinen puurakentaminen). Kehityshankkeeseen liittyy hankkeen alkuvaiheessa mukana olleen britti Pete Halsallin tekemät kaksi raporttia.

Ympäristöministeriön kehityshankkeessa on valmistunut marraskuussa 2021 neljä selvitysraporttia:

Miia Suomela & Antti Lehto (2021): Kiertotalous ja kiertotalouden mukainen suunnittelu rakennusalalla. INARO. Kierrätyspohjaiset tuotteet ja rakenteet Kiertotalouskorttelissa. Raportti 1.

Jieun Bae, Pentti Kareoja & Jukka Salonen (2021): Kiertotalouden mahdollisuudet puurakentamisessa. Kansainvälisiä esimerkkiratkaisuja. ARK-house Arkkitehdit Oy. Kierrätyspohjaiset tuotteet ja rakenteet Kiertotalouskorttelissa. Raportti 2.

Pete Halsall (2021): Industrial timber construction in marine conditions. International_haus Limited. Kierrätyspohjaiset tuotteet ja rakenteet Kiertotalouskorttelissa. Raportti 3.

Pete Halsall (2021): Circular economy during construction. International_haus Limited. Pete Halsall (2021): Industrial timber construction in marine conditions. International_haus Limited. Kierrätyspohjaiset tuotteet ja rakenteet Kiertotalouskorttelissa. Raportti 4.

Teollisessa toiminnassa, kuten myös rakentamisessa, on menossa merkittävä siirtymä fossiilisia raaka-aineita käyttävästä lineaaritaloudesta uusiutuvia ja olemassa olevia materiaaleja uudelleenkäyttävään  lineaaritalouteen. Valmistuneissa osaraporteissa on haluttu ymmärtää, mistä kiertotaloudessa on kyse, miksi se on rakennusalalla välttämätöntä ja miten kiertotaloutta voidaan edistää suunnittelussa.

Lisätietoa raporteista:

Jätkäsaaren kiertotalouskorttelin yhteisöllinen konsepti sekä kehittämishankkeen päävastuu: Kimmo Rönkä, kestävän tulevaisuuden asiantuntija, Yrjö ja Hanna -säätiö, kimmo.ronka@yrjojahanna.fi, 050 339 7550

Kiertotalous ja kiertotalouden mukainen suunnittelu rakennusalalla (raportti 1): Antti Lehto, arkkitehti, INARO Arkkitehdit, antti.lehto@inaro.fi, 050 413 4414 

Kiertotalouden mahdollisuudet puurakentamisessa, kansainväliset esimerkit (raportti 2): Pentti Kareoja, arkkitehti, ARK-house arkkitehdit, pentti.kareoja@ark-house.com, 040 768 0659

Ilmakuva Jätkäsaaren kiertotalouskorttelista, Ilmarts Oy