Kalon – hyväksi ihmiselle, luonnolle ja yh­teis­kun­nal­le

Yrjö ja Hanna -säätiö rakennuttaa Jyväskylän Kuokkalaan puukerrostalokorttelin, jonka tavoitteena on olla suunnannäyttäjänä niin ekologisuudessaan kuin yhteisöllisyydessäänkin. Kuokkalassa kaupunki rakentuu hyväksi ihmiselle, luonnolle ja yhteiskunnalle ja tuottaa hyvää asumista yhdistäessään asukaslähtöistä suunnittelua sekä rakennusalan parasta osaamista

Asuntoreformi 2018 -arkkitehtuurikilpailun voittajatyön, Kuokkalan Kalonin, rakentajana toimii puukerrostalojen rakentamisessa mainetta ja palkintoja kerännyt JVR-Rakenne Oy. Rakentaminen on alkanut loppuvuodesta 2022 ja kohteen arvioitu valmistuminen on 10/2024.

Arkkitehtitoimisto Collaboratorio Oy:n suunnittelemaan Kaloniin tulee Yrjö ja Hanna -säätiölle asumisoikeusasumista sekä seniorivuokra-asumista ja JVR-Rakenne Oy:lle puolestaan omistusasumista. Säätiön kohteet rahoitetaan Kuntarahoituksen vihreällä rahoituksella, jota myönnetään investointihankkeisiin, joissa syntyy selkeitä ja mitattavia hyödyllisiä vaikutuksia ilmastolle ja ympäristölle.

Hiilineutraalia rakentamista

Viidestä massiivipuusta rakennetusta kerrostalosta koostuva kokonaisuus pitää sisällään yhteensä 166 tervettä ja turvallista asuntoa, joissa voi elää huolettomasti ja ekologisesti kestävästi. Hanke on kokonaisuudessaan hiilineutraali, aito puuhanke.

Rakennusten kaikki lattiamateriaalit ovat myös hiilineutraaleja ja huoneistoissa on vesikiertoinen lattialämmitys kaikkialla. Lämmitysmuotona on maalämpö. Talojen katoilla olevat isot aurinkovoimalat tuottavat sähköä myös asukkaiden hyödyksi ja asukkaat pystyvät seuraamaan omaa energiankulutustaan reaaliajassa.

”Hankkeen hiilineutraalisuutta tukee myös naapurista purettavan terveyskeskuksen purkamisesta saadun betonimurskeen käyttäminen piha-alueiden täytöissä. Tämä säästää luontoa ja pienentää hiilijalanjälkeä hankkeessa entisestään, kun kuljetusmatkat jäävät lyhyiksi eikä täytöissä tarvitse käyttää uutta materiaalia”, Yrjö ja Hanna säätiön projektipäällikkö Harri Häll kertoo.

Talot valmistetaan tilaelementeistä JVR-Rakenne Oy:n Kauhajoen tehtaalla valmiiksi asti. Tehtaalla rakentaminen poistaa kosteusriskit ja varmistaa rakennusosien säilymisen kuivana vaihtuvissa sääolosuhteissa. Rakennuspaikalla moduulit saadaan asennettua nopeasti ja kuivaketju jatkuu työmaalla, jossa vesikatto on jo valmiina odottamassa asennusta elementtien saapuessa.

”Massiivipuuelementtirakentaminen tarkoittaa ekologisia materiaaleja ja kestäviä, terveyden kannalta turvallisia rakennustapoja. Puu on rakennusmateriaalina esteettistä ja miellyttävää niin tunnelman luojana kuin fysiologisilta ominaisuuksiltaan. Puu tasaa sisäilman kosteusprosenttia, mikä parantaa huoneen ilmanlaatua ja asumisviihtyvyyttä. Lisäksi rakennuksen käyttöiän päättyessä materiaali voidaan edelleen uusiokäyttää ja lopulta hävittää ekologisesti polttamalla osana energiantuotantoa”, hankekehitysjohtaja Antti Erola JVR-Rakenteelta kertoo.

 

Suunnittelulla lisää turvallisuutta luovaa yhteisöllisyyttä

Kalonin suunnittelussa panostetaan myös yhteisöllisyyteen, joka syntyy korttelikokonaisuuden lisäarvona. Talojen yhteiset toiminnot keskitetään yhteen rakennukseen, jolloin saadaan isommat ja toimivammat yhteistilat korttelin asukkaille. Yhteisiin tiloihin tulee mm. yhteiskeittiö, sauna ja pesula. Postia ei jaeta asuntoihin, vaan se noudetaan yhteistilojen yhteyteen sijoitettaviin postilaatikoihin, jolloin syntyy luontevia tilaisuuksia kohtaamisille. Yhteisten tilojen lisäksi kohteeseen kaavaillaan mm. yhteiskäyttöautoja sekä tavaralainaamoa. Yhteisöllisyyttä tukee myös korttelin asukaskoordinaattori, joka toimii asukkaiden tukena arjen asioissa sekä ”tuupparina” yhteisen tekemisen käynnistämisessä.

Kalonin asunnot on suunniteltu muuntojoustaviksi, erilaisiin elämäntilanteisiin mukautuviksi. Senioreita palvelevat esteettömyyteen liittyvät ratkaisut tuovat helpotusta myös lapsiperheiden arkeen. Kortteli suunnitellaan ikä- ja muistiystävälliseksi, mikä tarkoittaa mm. selkeää, hahmotettavaa ja helposti tavoitettavaa ympäristöä sekä viihtyisää, ulkoiluun houkuttelevaa pihaa penkkeineen. Myös rakennusten rauhallinen ääniympäristö, miellyttävät luonnonmukaiset materiaalit ja värit tukevat asukkaiden hyvinvointia.

”Taloista yksi suunnitellaan erityisesti muistiongelmaisille sopivaksi; tavoitteena on, että muistihäiriöinen ihminen voi asua turvallisesti ja omaehtoisesti mahdollisimman pitkään asunnossa, joka ei sijaitse hoivakotityyppisesti ryhmäkodissa vaan muistiystävällisesti suunnitellussa asuinympäristössä. Talo on ensimmäinen tällainen kohde Suomessa. Haluamme monipuolistaa erilaisten asumisratkaisujen tarjontaa sekä tukea muistisairaiden osallisuutta yhteiskunnassa”, sanoo säätiön toimitusjohtaja Petri Kokkonen.

Kuokkalan Kalonin suunnittelussa ja rakentamisessa on tehty tiivistä yhteistyötä Jyväskylän kaupungin ja Kuokkalan alueseurakunnan kanssa. Asumisoikeuskohteeseen on tulossa tilat myös seurakunnan tarjoamalle lasten päivätoiminnalle, mikä monipuolistaa entisestään asukkaiden yhteisen ohjelman sisältöä.

 

Lisätietoja:

Yrjö ja Hanna -säätiö sr:
Harri Häll, projektipäällikkö, puh. 040 686 3376, harri.hall@yrjojahanna.fi
Petri Kokkonen, toimitusjohtaja, puh. 040 457 1670, petri.kokkonen@yrjojahanna.fi

JVR-Rakenne Oy:
Antti Erola, hankekehitysjohtaja, puh. 040 910 9102, antti.erola@jvr.fi

 

Yrjö ja Hanna -säätiö sr on yhteiskunnallisesti vaikuttava, yleishyödyllinen ja valtakunnallinen toimija, joka on perustettu jo yli neljännesvuosisata sitten. Olemme kokonaan kotimainen, hoivapalvelujen ja rakennuttamisen alan erityisosaamisen kehittäjä. Rakennutamme vastuullisesti ja kestävän kehityksen mukaisesti hyvin suunniteltuja, kauniita ja esteettömiä koteja, joissa asiakkaamme voivat elää läpi elämänsä.

JVR-Rakenne Oy on suomalaisen massiivipuuelementtirakentamisen pioneeri, joka ymmärtää asujien, elinympäristöjen ja tulevaisuuden muuttuneet tarpeet. Rakennamme tulevaisuuden kerrostalokoteja, joiden hiilijalanjälki on pienempi ja joissa asuminen on miellyttävää, turvallista ja ympäristön kannalta vähemmän kuormittavaa