Ikäihmisten asumiseen uusia vaih­toeh­to­ja Tuusulassa

Pientalovaltaisessa Tuusulassa on huomattu, miten ikääntyvien kuntalaisten asumistoiveet muuttuvat. Monet kaipaavat vapautta omakotitaloasumiseen liittyvistä huoltotöistä eikä tilaakaan lasten lennettyä pesästä tarvita niin paljon. Palveluiden tarve kasvaa ja niiden läheisyys koetaan iän karttuessa entistä tärkeämmäksi. Tavanomaiseen kerrostaloasumiseen vaihtamisen rinnalle on Tuusulaan nousemassa myös uusia vaihtoehtoja ikääntyville.

Ikäihmisten asumisen tarpeet ovat tämän vuosikymmenen todellinen haaste ja toisaalta myös mahdollisuus. Elinympäristön muutos ja varautuminen palvelutarpeeseen on iso askel tulevaisuuden ikäihmisten asumisen järjestämisessä ja tarjonnassa. Tarvitaan monenlaisia vaihtoehtoja ja yhteisöllisyyttä vahvistavia asuinympäristöjä. Tätä asumisen taidetta on tarjolla Tuusulassa entistä enemmän, pormestari Arto Lindberg toteaa.

 

Asumisoikeusasumista senioreille ainutlaatuisessa palvelukorttelissa

Tuusulan Riihikallioon rakentuu Yrjö ja Hanna Kotien senioriasumisoikeusasuntoja. Viidestä jo valmiista sisäpihan puistoalueen ympärille kiertyvästä asuin- ja palvelutalosta koostuvassa Riihikallion palvelukorttelissa on erityisellä tavalla huomioitu ikäihmisten ja ikääntyvien toiveet ja tarpeet.

Kuudes korttelin asuinkerrostalo on nyt rakenteilla oleva asumisoikeuskohde Tuusulan Venny.

Tuusulan Riihikallion palvelukortteli on ainutlaatuinen ikääntyneille suunniteltu kokonaisuus koko Suomessa. Palvelukorttelissa toimivat rinnakkain Tuusulan kunta, seurakunta, lukuisat yksityisyrittäjät ja Yrjö ja Hanna Kodit, joka tarjoaa paitsi asumista, myös kotiin tuotavia palveluja, kuten turva-, hoiva- ja siivouspalveluja. Halusimme monipuolistaa senioreille tarjottavia asumisen vaihtoehtoja asumisoikeuskohteella, Tuusulan Vennyllä, kertoo toimitusjohtaja Petri Kokkonen Yrjö ja Hanna Kodeista.

 

Senioriasoasunnot ovat normaaleja asuntoja, mutta yli 55-vuotiaita eivät koske asumisoikeusasumiseen liittyvät varallisuusrajat eivätkä ns. tarve-ehdot. Omistusasuntoon investoimisen sijaan asumisoikeusasuminen tuo taloudellista liikkumavaraa vanhuuden päiville. Keskeistä senioreille suunnatuissa asumisoikeusasunnoissa on palvelujen helppo saatavuus, sitten kun niitä tarvitsee. Me panostamme lisäksi asukkaiden yhteisiin tiloihin sisällä ja ulkona, sillä ne tarjoavat mahdollisuuden kohtaamisiin ja osallistumiseen.

 

Asukkaiden tukena toimii myös asukaskoordinaattori, jonka tehtävänä on olla ”tuupparina” yhteisön muodostumisessa. Oma tuttu yhteisö lisää turvallisuutta ja karkottaa yksinäisyyttä.

 

Kohteen ensimmäinen hakuaika alkaa 17.5. ja päättyy 30.5.2021. Rakentaminen on alkanut ja muuttamaan pääsee noin vuoden kuluttua, Kokkonen sanoo.

Lisätiedot

Pormestari Arto Lindberg, 040 314 3101, arto.lindberg@tuusula.fi
Toimitusjohtaja Petri Kokkonen, Yrjö ja Hanna Kodit, 040 457 1670, petri.kokkonen@yrjojahanna.fi
Kohdetiedot ja hakeminen: https://aso-kodit.fi/tuusulan-venny/