Asu­mi­soi­keus­a­su­mi­nen on edelleen erittäin turvattu asumismuoto valtion asun­to­po­li­tii­kan muutoksista huolimatta

Helppoa arkea asumisoikeusasunnossa.

Suomen hallitus päätti, että uusien asumisoikeusasuntojen tuotannon tukeminen valtion toimesta lopetetaan. Asumisoikeuskodeissa jo asuvien sopimuksiin tai ehtoihin linjaus ei vaikuta.

Asukkaillamme ja asukkaaksi pyrkivillä on herännyt kysymyksiä liittyen Suomen hallituksen asuntopoliittisiin linjauksiin.

Hallituksen linjaus tarkoittaa, että uusien asumisoikeusasuntojen rakentaminen päättyy vuoden 2025 jälkeen. Asumisoikeuskodeissa jo asuvien sopimuksiin tai ehtoihin linjaus ei vaikuta. Toisin kuin Ylen ASO-uutisesta (29.4.2024) saattaa ymmärtää, Suomessa ei ole tehty päätöstä koko asumisoikeusjärjestelmän alasajosta vaan ainoastaan uusien hankkeiden rahoittamisesta.

Asumisoikeusjärjestelmä on muodostanut vaihtoehdon vuokralla asumisen ja omistusasumisen väliin, missä asukas saa saman pysyvyyden kuin omistusasumisessa ja hyödyn sijoittamansa rahan arvon noususta. Asukas hyötyy myös kohtuuhintaisuudesta, jonka taustalla on ARA:n (Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus) rakentamiskustannusten valvonta ja omistajaan kohdistuva vastikkeiden omakustennevalvonta. Lisäksi rahoituskustannukset on toteutettu korkotukilainalla, jossa koron nousua leikkaa valtion korkotuki. Valtio on perustellut asumisoikeusjärjestelmän alasajoa juuri korkojen noususta johtuvasta valtioon kohdistuvasta taloudellisesta riskistä.

”Asumisoikeusasuminen on tarjonnut kaupungeissa erinomaisen työkalun monipuoliselle asuntotarjonnalle, jolla ehkäistään alueiden eriarvoistumista. Asumisoikeusasuminen on mahdollistanut monille hyvän välimuodon vuokra- ja omistusasumisen välille. Ikääntyneille tämä asumismuoto tarjoaa keinon keventää omistuksista johtuvia riskejä, ja lisäksi mahdollistaa kertyneen pääoman käytön muihin ikääntyessä muodostuviin hyvinvointikustannuksiin ja omaan käyttöön. Varsinkin tulojen laskiessa tämä on monille eläkeläiselle ollut mahdollisuus hallita elämänsä kustannuksia ja asua silti hyvässä asunnossa keskeisellä paikalla palveluiden äärellä”, sanoo Yrjö ja Hanna -säätiön toimitusjohtaja Petri Kokkonen.

Hallituksen asuntopoliittisia linjauksia selvittää parhaillaan useampi työryhmä.

Yrjö ja Hanna Kotien Asoasunnot Yrjö ja Hanna Oy:n rakennuskanta on tuoretta. Näin ollen riskiä vanhempien ASO-kohteiden peruskorjauskustannuksien jakautumisesta epätasaisesti ei ole. Asuntokantaa pidetään jatkuvasti yllä, ja ASO-maksut ovat ennustettavia. Vain parina viime vuonna tapahtuneet korkojen nousut nostivat epätavallisesti ASO-pääomavastikkeita, kunnes korkotuki alkoi vaikuttamaan. Tämä tietysti oli osaltaan seurausta epätavallisen pitkään nautitusta nollakorkovaiheesta.

”Asukkaanamme pääsette nauttimaan erityisen hyvistä ASO-asunnoista ja siitä, että näiden suunnittelussa on otettu huomioon kaikki ikäryhmät”, Kokkonen muistuttaa.

Lisätietoja:

Petri Kokkonen, toimitusjohtaja, puh. 040 457 1670petri.kokkonen@yrjojahanna.fi