ASO-yhtiömme nimi on muuttunut

Koska Asoasunnot Uusimaa Oy:n toiminta-alue on laajentunut Uudenmaan ulkopuolelle, yhtiön hallitus on päättänyt muuttaa yhtiön nimen. Yhtiökokous hyväksyi uuden nimen, joka on Asoasunnot Yrjö ja Hanna Oy. Y-tunnus on edelleen 2663675-2.

Patentti- ja rekisterihallitus on hyväksynyt nimenmuutoksen 14.9.2023.