Suomen ensimmäinen Kier­to­ta­lous­kort­te­li rakennetaan Helsingin Jät­kä­saa­reen

Kokonaan kotimainen, voittoa tavoittelematon ja yleishyödyllinen rakennuttaja Yrjö ja Hanna -säätiö rakennuttaa lähivuosina Jätkäsaareen mittavan, rakentamisen kiertotalouden periaatteita noudattavan korttelin yhteistyössä YIT:n kanssa. Kohteeseen tulee esteettömiä seniorivuokra-asuntoja, asumisoikeusasuntoja sekä liiketiloja.

Jätkäsaaren kiertotalouskortteli on kehityshanke, jossa on kehitetty kokonaan uudenlaista rakentamistapaa ja jossa huomioidaan rakentamisen sekä asumisen aikainen kiertotalous. Rakentamisessa käytetään materiaaleja, jotka ovat uusiutuvia, kierrätettyjä tai kierrätettäviä tai ympäristöä vähemmän kuormittavia, kuten esimerkiksi vähähiilistä betonia.

Ydinajatuksena on uusiokäytön ja kierrätyksen avulla hyödyntää luonnonvaroja kestävästi, jolloin tuloksena on ympäristöä normaalia vähemmän kuormittava ja vähähiilinen rakennus. Rakennukselle on suunniteltu pitkä elinkaari ja tiloista tehdään muuntojoustavat, jotta ne palvelevat mahdollisimman hyvin käyttäjien tarpeita myös tulevaisuudessa.

”Materiaaleja ja energiaa vähemmän kuluttava kiertotalous vähentää luontokatoa ja hidastaa ilmastonmuutosta. Näin olemme toteuttamassa omaa visiotamme sekä arvojemme mukaista toimintaa, jossa vastuu ympäristöstä ja tulevaisuudesta on huomioitu kestävästi”, toteaa Yrjö ja Hanna -säätiön toimitusjohtaja Petri Kokkonen.

 

Yhteisöllistä, vastuullista ja aidosti esteetöntä asumista

Kiertotalouskorttelin suunnittelun lähtökohtana on elinkaariajattelun rinnalla yhteisöllisyys, johon kutsuvat yhteiset piha-alueet, aulat ja kohtaamispaikat. Asukkaille suunnitellaan ja toteutetaan yhteisiä harrastustiloja ja kortteliin tulee sijoittumaan yhteisöllistä asumista tukevia tiloja.

”Tilojen lisäksi asukkaiden on mahdollista yhdessä omistaa, jakaa ja lainata tavaroita tai vaikkapa kierrättää tavaroita talon kierrätyspisteellä. Yhteisöllisyys lähtee aina asukkaista itsestään ja heidän toiveistaan ja osaamisestaan ja toiminnasta muotoutuu talon asukkaiden näköistä. Yhteisöllisyyden syntymisen tukena ja yhteisen toiminnan käyntiin saattajana on oma asukaskoordinaattorimme”, Kokkonen kuvaa yhteisöllisyyden konseptia.

Kiertotalouskorttelin arvioidaan valmistuvan vuonna 2026.