Voiko senioriasunnosta siirtyä asumaan Yrjö ja Hanna –säätiön hoivakotiin?

Hoivakotiasuminen on useimmiten kunnan järjestämää palvelua. Kunnan sosiaaliviranomaiset pyrkivät ottamaan asukkaan ja hänen läheistensä toiveet huomioon päätöksiä tehdessään. Asiaan vaikuttaa luonnollisesti myös se, onko hoivakodissa vapaita paikkoja silloin, kun asukas tarvitsee ympärivuorokautista hoivaa.