Järjestetäänkö asukkaille yhteistä ohjelmaa?

Asukkaiden yhteinen ohjelma vaihtelee kohteittain. Seniorivuokrataloissa asukkaiden yhteinen ohjelma on usein asukaslähtöistä, esimerkiksi erilaista kerhotoimintaa, jota asukkaat järjestävät keskenään. Palvelutaloissamme on asukaslähtöisen toiminnan lisäksi henkilökunnan ohjaamaa toimintaa, johon kaikki talon asukkaat ovat tervetulleita. Osallistuminen yhteiseen ohjelmaan on aina vapaaehtoista.