Miten asumisoikeusasunnon käy, jos sen haltija kuolee?

Mikäli asumisoikeuden haltija kuolee, asumisoikeus kuuluu kuolinpesään, ellei testamentissa mainita toisin. Kuolinpesän selvittäjän on toimitettava Yrjö ja Hanna Kotien myyntiin kopio perukirjasta, mahdollinen testamentti ja luopumisilmoitus.

Suosittelemme olemaan yhteydessä Yrjö ja Hanna Koteihin mahdollisimman pian kuolemantapauksen jälkeen; pystytään sopimaan yhdessä, miten asioiden kanssa edetään. Yrjö ja Hanna Kotien henkilökunta auttaa mielellään eteenpäin. On tärkeää yrittää toimia mahdollisimman nopeasti, sillä näin voidaan välttyä maksamasta käyttövastikkeita pitkiä aikoja turhaan, vaikka läheisen menetys on aina kova paikka.

Jos huoneistossa asuu perheenjäsen, joka vakinaisesti asuu huoneistossa, on hänellä mahdollisuus lunastaa asumisoikeus itselleen kolmen kuukauden kuluttua tiedonsaannista, vaikka asumisoikeus siirtyisi esimerkiksi perinnön kautta henkilölle, joka asuu muualla. Mikäli tähän oikeutettuja henkilöitä on useampia, oikeus lunastukseen kuuluu heille yhteisesti.

Virkatodistus

Kun asumisoikeusasunnossa asunut ihminen kuolee, perikunnan on tilattava virkatodistus ja toimitettava se Yrjö ja Hanna Kotien myyntiin: asoasunnot@yrjojahanna.fi tai osoitteeseen Leppäsuonkatu 4, 00100 Helsinki.

Virkatodistuksesta selviää asumisoikeuden haltijan kuolema.

Sukuselvitysmuotoisen virkatodistuksen saaminen saattaa kestää useamman viikon, sillä sen laatiminen vie aikaa. Sukuselvitysmuotoisesta virkatodistuksesta löytyy kaikki tiedot vainajan elämän varrelta eri kunnista ja eri maista.

Kun virkatodistus on saatu, voidaan seuraavaksi laatia perunkirjoitus, ja asumisoikeus siirtää testamentissa nimetylle henkilölle tai Yrjö ja Hanna Kodit voi lunastaa asunnon ja maksaa rahat perikunnalle.

Asumisoikeuden haltija voi tehdä elinaikanaan testamentin, jossa kertoo toiveensa asumisoikeuden siirtymisestä. Ilman testamenttia asumisoikeus siirtyy perimisjärjestyksen mukaan.

Mitkä ovat eloonjääneen aviopuolison oikeudet kuolemantapauksessa?

Eloonjääneellä aviopuolisolla on oikeus jäädä asumaan asumisoikeusasuntoon. Eloonjääneelle aviopuolisolle jää asunnon hallintaoikeus.

Eloonjääneen aviopuolison on ilmoitettava Yrjö ja Hanna Kodeille asumisoikeuden haltijan kuolemasta mahdollisimman pian. Häntä pyydetään tilaamaan aiemmin mainittu virkatodistus, minkä jälkeen kuolinpesälle toimitetaan perukirjaa varten asunnon hintalaskelma, johon on kirjattu tarkistettu rakennuskustannusindeksi.

Perukirjan valmistuttua eloonjäänyt aviopuoliso toimittaa sen Yrjö ja Hanna Kotien myyntiin. Mikäli eloonjäänyt aviopuoliso haluaa jäädä asumaan asumisoikeusasuntoon, hänen kanssaan tehdään uusi asumisoikeussopimus

Jos testamenttia ei ole, asumisoikeus siirtyy perikunnalle, mutta eloonjääneen aviopuolison hallintaoikeus säilyy. Kuolinpesä jätetään siis yleensä jakamatta tässä vaiheessa, jotta eloonjäänyt aviopuoliso saa jäädä asumaan kotiinsa.

Perinnönjaossa puolisolla on oikeus saada osituksessa avio-oikeuden nojalla tasinkoa. Hän voi vaatia tasinkona itselleen toiselle puolisolle kuuluvan asumisoikeuden, jos huoneisto oli puolisoiden yhteinen koti.

Mitä, jos aviopuolisoa ei ole?

Jos aviopuolisoa ei ole tai hänkin myöhemmin kuolee, asumisoikeussopimus jää kuolinpesän hallintaan ja omaisuudeksi, kunnes uudet perukirjat on laadittu. Maksuvelvoitteet asunnosta jäävät kuolinpesälle.

Kuolinpesä jaetaan ja perinnön saaneilla perikunnan jäsenillä on mahdollisuus lunastaa asunto itselleen. Jos lunastukseen oikeutettuja ja halukkaita on useampi kuin yksi, esimerkiksi kaikki pariskunnan lapset, lunastusoikeus kuuluu heille yhdessä.

Jos lunastusta ei tehdä kolmen kuukauden kuluessa, kohteen omistajalla (Asoasunnot Yrjö ja Hanna Oy) on oikeus lunastaa asumisoikeus luovutushinnalla.

Jos asumisoikeus siirtyy perinnön tai testamentin kautta muulle kuin huoneistossa vakituisesti asuvalle perheenjäsenelle tai suoraan etenevässä tai takenevassa polvessa olevalle sukulaiselle, eikä hän lunasta asumisoikeutta kohtuullisessa määräajassa, talon omistaja on oikeutettu lunastamaan asumisoikeus luovutushinnalla. Tätä ei kuitenkaan sovelleta tilanteessa, jossa huoneisto on eloonjääneellä puolisolla hallinnassa. Eloonjäänyt puoliso saa pitää jakamattomana hallinnassaan puolisoiden yhteisenä kotina käytetyn asunnon, jos hänellä ei ole varallisuudessaan kodiksi soveltuvaa asuntoa. Tarvittaessa talon omistaja laatii sopimuksen uuden henkilön kanssa, joka on saanut asumisoikeuden perinnön tai testamentin kautta.

Naimattoman pariskunnan kannattaa tehdä testamentti

Naimattomalla pariskunnalla ei ole samaa suojaa kuin avioparilla, vaan asunto siirtyy suoraan kuolinpesän haltuun eikä jälkeen jääneellä puolisolla ole oikeutta jäädä asuntoon.

Asumisoikeuden haltijan kannattaa siis elinaikanaan tehdä testamentti, jossa kertoo toiveensa asumisoikeuden siirtymisestä.

Tästä löydät pohjan asumisoikeusasunnon luovutusilmoitukselle. Luovutusilmoitus toimitetaan asunnon omistajalle.

Helppoa arkea asumisoikeusasunnossa.

Asumisoikeusasunnot

Yrjö ja Hanna ASO-kodit ovat vakaa ja vaivaton asumisratkaisu niin yksin asuville, pariskunnille kuin perheille. Modernit ja esteettömät kotimme sijaitsevat hyvien kulkuyhteyksien varrella, lähellä luontoa ja palveluja.

Tutustu asumisoikeusasuntoihin
Tekstialueen taustamuoto.